Hit (1035) Y-4730

Ahmed b. Hayreddin el Güzelhisari

Künyesi : Lakabı : İshak Hocası
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1708
Görevi : Kelâmcı Uzm.Alanı : Kelam,Mantık,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed b. Hayreddin el-Güzelhisârî(Ö. 1120/1708)

Tam adı Ahmed b. Hayreddin el-Güzelhisârî er-Rûmî’dir.
Aydın’a bağlı Subice’dendir. İlk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra, Şirvan’da meşhur Hoca Nimetullah Efendi’nin derslerine devam ederek icazet almış ve Bursa’ya yerleşmiştir. Bazı medreselerde ders vermiştir. Bu sırada Bursa’nın zenginlerinden İshak Efendi isminde bir zatın oğluna talim ve terbiye verdiği için, halk arasında İshak Hocası diye tanınmıştır. Şiirlerinde Ahmedî mahlasını kullanmıştır. 1120/1708’de vefat etmiştir.

Eserleri:
İshak Hocası Ahmed Efendi, tefsir, kelâm, mantık, hendese, akait, mahazrat ve hey’et ile ilgili risale, şerh ve haşiyeler yazmıştır.
•Manzûme-i Akâid