Hit (750) Y-472

İsmail Hakkı (Babanzade)

Künyesi : Lakabı : Babanzade
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bağdat D.Tarihi : 1876
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1913
Görevi : Bakan,Yazar Uzm.Alanı : Siyaset
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Hakkı Babanzade
Tanınmış bilim ve devlet adamlarından Babanzâde Mustafa Zihnî Paşa'nın oğlu, yazar Ahmed Naim Babanzâde ile gazeteci-yazar Şükrü Baban'ın kardeşidir.
Galatasaray Sultanîsini (Lisesini) bitirdikten sonra Mülkiye Mektebinde okudu.
Dış siyasetle ilgili yazılan İkdam ve Temin gazetelerinde yayımlandı.
Meşrutiyetle birlikte siyasete atıldı.
1908 yılında Bağdat milletvekili seçildi.
Meclisteki konuşmalarıyla tanındı.
1910 yılında Maarif Vekili (Eğitim Bakanı) oldu.
Hukuk ve Mülkiye mekteplerinde anayasa hukuku dersleri verdi.
Sınıfta ders anlatırken öldü.
Bayezid Camisi'nin avlusuna gömüldü.
ESERLERİ:

  • Irak Mektupları (Makaleler),
  • Bismark'm Hayât-ı Siyasiyyesi,
  • Dreyfûs Meselesi ve Esbâb-ı Hafiyesi (Ali Reşad Bey ile, 1897).

Ayrıca

  • Hukuk-ı Esâsiye (ders kitabı)