Hit (1224) Y-4692

Ebus Sena Mahmûd b. Ahmed

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Kelâmcı Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-10-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Ebu’s-Senâ Mahmûd b. Ahmed (ö. 777/1375)

Tam adı Cemâleddin Ebu’l-Mehâsin Mahmûd b. Ahmed b. Mes’ûd b. Abdurrahman el-Konevî’dir. Ahmed b. Mes’ûd Konevî’nin oğludur. Dımaşk kadısı İbnu’s-Sirâc olarak da tanınır. 777/1375 yılında vefat etmiştir.

Eserleri:
•Kalâidu’l-Ferâid fî Şerhi’l-Akâid
•ez-Zübde Şerhu’l-Umde li’n-Nesefî