Hit (674) Y-469

İbrahim Babadağ

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Çevirmen Uzm.Alanı : Fıkıh,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-05 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Babadağ
Osmanlı dönemi mütercimlerindendir.
Bazı önemli fıkhı ve tasavvufî kaynakları Türkçeye çevirmiş olmasıyla tanınmıştır.
ESERLERİ:

  • Halebî-i Sağır Tercümesi (yay. haz. ismail Karakaya, 1985),
  • Gülistan Tercümesi,
  • Teshilü’t~Tarika (Birgivi’den, Tarikat-ı Muhammediye Tercümesi).