Hit (1189) Y-4677

Molla Fenari - Mehmed Hamza b. Mehmed b. Şemsuddin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Fenâr köyü D.Tarihi : 1350
Görevi : Kelâmcı Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Molla Fenârî (ö. 834/1431)
Mehmed Hamza b. Mehmed b. Şemsuddin el-Fenârî el-Hanefî.

751/1350 yılının Safer ayında İnegöl yakınlarındaki Fenâr köyünde doğmuştur.
İlk eğitimini babasından alan Molla Fenârî, devrinin ileri gelen âlimleri Kara Hoca denilen Alâuddin el-Esved (ö. 800/1397), Cemâluddin Muhammed el-Aksarâyî (ö. 791/1388) gibi hocalardan ilim tahsil etmiştir.
Molla Fenârî ilme çok düşkün bir zat olduğundan, memleket ulemasından başka âlimlerden de istifade etmek istiyordu. Bu yüzden hacca giderken Kahire’ye uğramış, Mısır sultanı Müeyyed’in iltifatına mazhar olmuş, Mısır âlimlerinden istifade etmiştir. Burada Seyyyid Şerif el-Cürcânî ile birlikte, aslen Bayburtlu olan Ekmelüddin el-Bâbertî (ö. 768/1384)’den icazet alarak yurda dönmüştür. Yurda dönüşünde Bursa kadılığına ve Manastır Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. (828/1425).

Molla Fenârî, tasavvufu Hâmiduddin el-Kayserî (ö. 815/1412)’den öğrenmiştir.
Sultan II. Murad Han’ın teveccühünü kazanmış olan Molla Fenârî, zamanının padişahlarına danışmanlık yapmıştır.
Kendisi halk tarafından da sevilen bir kişiliğe sahipti. Hayatının son zamanlarında gözleri kör olmuştur.
834/1431 yılında vefat etmiş, Bursa’ya defnedilmiştir.

Eserleri:
İlk Osmanlı şeyhülislâmı olan Molla Fenârî, daha çok tefsir, fıkıh, usûl, tasavvuf, mantık, nahiv, belâgat ve kıraat ilimlerinde temayüz etmiş bir âlimdir. Bu alanlarda yüzün üstünde eser yazdığı söylenmektedir. Ancak onun kelâm ilmiyle de iştigal ettiğini görüyoruz. Kelâm ile ilgili eserleri şunlardır:
Ta’likât alâ Şerhi’l-Mevâkıf
Şerhu’l-Mevâkıf
Molla Fenârî, mantıkta Îsâgûcî’yi şerhetmiş, bu şerh Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort