Hit (1093) Y-4669

en Nesefi , Ömer b. Muhammed, Ebu Hafs

Künyesi : Ebû Hafs Lakabı : Necmu’d-Dîn, eş- Şeyh, Sirâcu’d-Dîn, Fakîhu’l-Hanefi, el-İmamu’l-Ecell
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 1077
Ö.Yeri : Semerkant Ö.Tarihi :
Görevi : Kelâmcı Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

en Nesefi , Ömer b. Muhammed, Ebu Hafs (ö. 537/1142)
Ebû Hafs Necmüddîn Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmail b. Ali b. Lokman.

461/1076 (veya 462/1077) yılında Nesef’te doğmuş olan Ömer en-Nesefî, 537/1142 yılında Semerkant’ta vefat etmiştir.

Ömer en-Nesefî, “Ebû Hafs” künyesiyle, “Necmu’d-Dîn”, “eş- Şeyh”, “Sirâcu’d-Dîn”, “Fakîhu’l-Hanefi”, “el-İmamu’l-Ecell” gibi lâkaplarla ve “en-Nesefî” nisbesiyle tanınmaktadır.
Ömer en-Nesefî’nin İlmî silsilesi İmam Ebû Yusuf ve Ebû Hanife’ye kadar uzanmaktadır. Onun hocaları arasında ileri gelen Mâturîdî kelâmcısı Ebu’l-Yusr Muhammed el-Pezdevî (ö. 493/1099), Ebû Ali Hasan b. Abdulmelik en-Nesefî ve Ebû Bekr Muhammed b. el-Fadl el-Buhârî’nin isimleri zikredilmektedir.

Eserleri:
Metnu’l-Akâid (el-Akâidu’n-Nesefiyye)
Ömer en-Nesefî’nin bilinen tek kelâm eseri bu çok küçük risalesidir.
Bu eserin Ömer en-Nesefî’ye ait olmadığına dair iddialar da vardır.

Hakkında Yapılan Çalışmalar:
Hüdaverdi Adam, Necmü'd-Din Ömer en-Nesefi ve Akidesi,Selçuk Üniv. Sos. Bil. Ens., 1987.

Hakkında Bilgi Kaynakları :
el-Kuraşî, el-Cevâhir el Mudiyye , 166b;
İbn Kudubuğa, Tâcu't Teracim, 47;
el-Leknevî, el-Fevâid el Behiyye ,149;
el-Bağdâdî, Hediyyetu'l Arifin, I, 783;
ez-Zirikli,el A'lam V, 22;
Kehhâle,Mucemu'l Muellifin, VII,305-6;
Serkîs, Mu'cem Matbuat el Arabiyye, II, 1856;
Sami, Kâmûs, VI, 4575;
Bursalı, Türklerin Ulûm ve Funûna Hizmetleri, 41;
Wensinck, "Nesefî",İA, IX, 199;

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort