Hit (1440) Y-4567

Ahmet Hamdi Kasaboğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 29 Nisan 190 D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi :
Görevi : Vaiz Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-07-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Hamdi Kasaboğlu

29 Nisan 1907 tarihinde Burdur'da doğdu.
İlk ve orta tahsilini Burdur'da tamamladıktan sonra, 1931 yılında Kahire'ye gitti.
el-Ezher Üniversitesi Yüksek Meclisi'nden 12 yıllık eğitimden sonra Alimlik şehâdetnâmesi alarak 1943 tarihinde yurda döndü.
28 Ocak 1944'de Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Hey'eti Kaleminde aday memur olarak göreve başladı.
30 Nisan 1945'te Müşavere Hey'eti Tetkik ve Tasnif Memurluğu'na nakledildi.
01 Kasım 1945-01 Kasım 1946 tarihleri arasında askerlik görevini yaptı. Askerliğinden sonra 12 Kasım 1946 tarihinde tekrar Müşavere Hey'eti Tetkik ve Tasnif Memuru olarak tayin edildi.
20 Mart 1950'de Ankara Bölge vaizliğine nakledildi.
08 Şubat 1957'de Müşavere ve Dinî Eserleri inceleme Kurulu Âza Muavinliği'ne,
08 Temmuz1960 tarihinde de mezkûr Kurul azalığına tayin edildi.
15.10.1965 tarihinde Ankara İhtisas vaizliğine naklen tayin edildi. Ancak Danıştay Kararı uyarınca, müktesep hak olarak 31.12.1966 tarihinde tekrar Din işleri Yüksek Kurulu üyeliğine getirildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 28 Nisan 1978 tarihinde yapılan toplantısında Kurul Başkanlığına seçildi. Bu görevde iken 28 Şubat 1982 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
09 Mayıs 1986'da Ankara'da vefal etti.

Eserleri :
1944'te Ankara'da basılmış “Halka Din Bilgileri” adlı 48 sahifelik bir kitabı ve muhtelif makaleleri bulunmaktadır.