Hit (1055) Y-4558

Mustafa Ferid Bey

Künyesi : Hattat Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1857 D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Ferid Bey (ö.1339/1920)

Ferid Bey, 1274 /1857 İstanbul dogumludur. Asıl adı Mustafa Ferid olup babası,

Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Odası hulefasından ve Sâbâniyye tarikatı seyhlerinden Ali

Necip Efendi’dir.

Sıbyan Mektebinden sonra özel hocalardan Arapça ve Farsça ögrenen Ferid Bey, hat

sanatına olan merakı sebebiyle hattat Mehmet Sevki Efendi (1245-1304/ 1829-1887)’den

Sülüs-Nesih ve icazet yazılarını mesk etmis ve icazet almıstır. Hocasının vefatından sonra

da Sami Efendi’den istifade etmistir.

Sevval 1287 tarihinde ( Ocak 1871) Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine girip burada kırk yıl kadar süren hizmeti esnasında muhtelif rütbelerden geçerek- Divan Kalemi, Mühimme Odası, Nâmenüvislik, Mühimme Kalemi Baskatib Muavinligi, Evamir Kalemi Mümeyyizligi, Evamir Kalemi Mümeyyizligi Müdürlügüne ve son olarak Dîvân-ı Hümâyûn Mühime Kalemi Müdürlügüne kadar yükselmistir.

Divan-ı Hümayun’da tugra çekmesini, Dîvânî ve Celî Dîvânî yazılarını Sami Efendi’den ögrenen Ferid Bey burada ferman, berat ve mensur yazarak sanatını icra etti.

1914’te açılan Medresetü’l-Hattatin’de Dîvânî, Celî Dîvânî hat muallimi olarak görev

almıstır. Son devrin tanınmıs hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı (ö.1964/1964),

Ferid Bey’in burada yetistirdigi ögrenciler arasında ilk hatırlanacak kisidir.

Ferid Bey, vazifesi icabı Dîvân-ı Hümâyûn’un resmi yazılarıyla daha çok ugrasmakla

beraber Sami Efendi tarzında Celî Sülüs istiflerde de basarılı olan, ancak fazla tanınmayan

hat sanatkârlarındandır. Siirle de mesgul olan, daha ziyade latife tarzında bazı mizahi

manzumeler kaleme almıs olan Ferid Bey’in 1920’li yılların sonunda vefat ettigi tahmin

edilmektedir. Kabrinin nerede oldugu da tespit edilememistir.