Hit (849) Y-4553

Hüseyin Tahirzade Behzad (İranlı)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1889 D.Tarihi :
Görevi : Ressam Uzm.Alanı : Ebru Sanatı,İslam Sanatı,Resim,Tezhip Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-07 Güncelleyen : /0000-00-00

İranlı Tahirzade Hüseyin Behzad ( ö.1383/1963)

Hüseyin Tahirzade Behzad, 1889’da Tebriz’de dogmustur.
Mir Gaffar İsfehani’den tezhip dersleri almıs, Tiflis’te basladıgı resim ögrenimini İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi’nde tamamlamıstır.
1921-1926 yılları arasında Medresetü’l-Hattatin’de Tezhip ve Minyatür dersleri vermis 1936’da gittigi İran’da Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu kurmustur.

1947’den vefat tarihi olan 1963’e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde
uzman olarak çalısmıstır.
1923 yılında Atatürk cumhurbaskanı olduktan sonra Tahirzade Behzad, Atatürk’ün
üzerinde asker üniforması ve basında kalpagı ile bir portresini yapar ve etrafı altın ve
suluboya ile klasik tarzda tezhipler. Portrenin üzerinde Türk Bayragı tasıyan melekler aynı
zamanda Atatürk’ü de korumaktadırlar. Tahirzade bu portreyi Atatürk’e gönderir.

Portreden çok hoslanan Atatürk Tahirzade Behzad’a bir tesekkür mektubu yazar.
TBMM’nde yazılan 26.5.1339 tarihli bu mektubun metni söyledir.

Türkiye Büyük Millet Meclis Riyaseti
Hususi 6/508 Ankara 1339.5.26
Medresetü’l-Hattatin Tezhip Muallimi Tahir Bey Efendi’ye
9 Nisan 1339 tarihli mektubunuzu aldım pek nefis ve kıymettar bir eser-i sanat olan
levha da geldi. Tesekkür ederim. Tezhip ve minyatür islerindeki yüksek kudret ve
istidadınızın takdirhanıyım. Sanattaki maharetinizden daha samil bir suretde istifade
edilmesi için sizi Maarif Vekâleti’ne de tavsiye ettim.
Temadi-i muvaffakiyetinizi temenni ederim efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Baskumandan Gazi Mustafa Kemal
.

Tahirzade daha sonra Atatürk’ün kendi el yazısıyla yazılmıs olan bu mektubu tezhipler
ve üst kısmına suluboya teknigiyle Atatürk’ün bir portresini yaparak tablo haline getirir.