Hit (3064) Y-4518

Ahmed Arslanlar

Künyesi : Reisü'l Kurra Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1911 D.Tarihi :
Görevi : İmam,Müderris,Reisü'l-Kurra Uzm.Alanı : Reisü'l-Kurra
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-05-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Hafız Ahmed Arslanlar

1911 yılında İstanbul’da doğdu.
Sultan Abdulhamit’in 1.İmamı, Hündar imamlarından Hoca Niyazi Efendi’den Aşere-Takrib dersleri aldı.
musikiyi Zekâizâde Hâfız Ahmed Irsoy Hocaefendi’den öğrendi.
Ahmed Irsoy Bey’den Subhi Ziya Bey, Tanburi Durri Bey, Mustafa Nezihi Bey, Rasim Ferid Bey, Münir Nureddin Selçuk Beylerle beraber bir çok eser geçtiler, musiki meşk ettiler. Bu dersleri Cuma namazından sonra Üstad’ın evinde yaparlardı.

Mihriban sultan Cami’inde Hoca Atıf Efendi’den Tefsir dersleri aldı.
Alet derslerini Şefik el Arvasi’den okudu. Fıkıh, Hadis derslerini Şefik Efendi, ve Çolak Mehmed Efendiler’den okudu. Varnalı Hamdi’den (reisülkurra) Cezeri Ali Efendi (öl: 1976) ile beraber okudu.

Ahmed Efendi, sırasıyla Atikalipaşa Camii ikinci imamı, Eyüp Camii başimamlığı yaptı.
Eyüp Camiinde 38 yıl aynı görevi yaptı ve buradan emekli oldu.
Toplam 52 yıl imamlık yapmıştır.
Bir ara hocasının yerine (Ahmed Irsoy) Eyüp Kurukavak’ta Cedidalipaşa Cami’inde imamlık yaptı. Talim derslerini Fatih Camii başimamı Ahmed Rasim’den okudu. Hâfız Burhan ile beraber camilerde mukabele okumuştur.
İlim olarak Reis’ül-Kurra Abdurrahman Gürses’ten sonra zikredilen isimler arasında olan Hoca halen İstanbul’da yaşamaktadır.