Hit (1799) Y-4424

Murat Demireğer

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : muratdemireger@gmail.com
muratteocandemir@hotmail.com
D.Yeri : İstanbul/Fatih D.Tarihi :
Görevi : Çevirmen Uzm.Alanı : Çeviri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İtalyanca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Demireğer

1973 yılında İstanbul Fatih'de doğdu.

İlk ve orta okul eğitimini İstanbul'da bitirdikten sonra, ailesi ile birlikte Zonguldak’a yerleşerek Fener Lisesinde lise tahsilini tamamladı.

Lise yıllarında çok sevdiği tarih öğretmeni aynı zamanda tiyatro oyuncusu Gürgen ÖZ'ün annesi olan Fahriye ÖZ'den etkilenerek tarihle yakından ilgilenmeye başladı.

2002 senesi yazarın hayatında dönüm noktası oldu.

2002 senesinde Antalya'ya yerleşerek, burada Osmanlıca, Farsça ve Arapça ile tarih yazıcılığı konusunda eğitim almaya başladı.

Mustafa AKDAĞ, Fuat KÖPRÜLÜ, Halil İNALCIK , Süreyya FAROQHİ, Musa ÇADIRCI ve İlber ORTAYLI'nın kitap ve makaleleri üzerinde durarak, Tarihin mutfağını incelemeye başladı.

Ünlü Avusturyalı Oryantalist Tarihçi Joseph Von Hammer’in hiçbir Osmanlı vesika ve belgesini incelemeden ve sadece, İtalyan (Venedik), Avusturya, Fransa belgelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Osmanlı Devleti Tarihi'ni" inceleyerek, sadece Doğu dillerini bilmenin yetmeyeceğini, Osmanlı Devlet’ini anlamak için İtalyanca’nın gerekli olduğu yargısına vararak İtalyanca eğitimi almaya başladı. (Hala devem etmektedir)

Şu an bir tekstil firmasının sahibi olan yazar, Cumhuriyet öncesi çıkan çeşitli gazete, makale ve mizah dergilerinin Osmanlıca -Türkçe çevirilerini yaparak çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerine katkı sağlamaktadır.

İncelemeleri:

Gazete ve Dergiler:

Resimli Ay, Ceride-i Havadis, Tasvir-i Efkar, Hürriyet, Mecmua-i Havadis, Münad-i Erciyas, Muhbir, Ayine_i Vatan, Tercüman-ı Hakikat, Gayret, Turan,

Mizah Dergileri:

Yeniçeri, Diyojen, Geveze, Çaylak, Latife, Şafak, Kamer, Meddah, Şarivari Medeniyet, Tiyatro, Kahkaha

Araştırmaları:

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri:

1 No’lu Şer’iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyo – Ekonomik Yönü