Hit (1465) Y-4421

Malik Yılmaz

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mayilmaz@humanity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Van/Erciş D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Malik Yılmaz

13 Nisan 1973 tarihinde Van/Erciş'te doğdu.

İlk ve orta öğrenimimi 1990 yılları arasında Gölağzı ilkokulu, Erciş Lisesi ortaokul kısmı ve Erciş Lisesi'nde tamamladı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı'ndan Lisans öğrenimini tamamladı.

1999 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1999 Eylül ayında geçici görevlendirmeyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne atandı.

1999 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı.

2002 yılı Eylül ayında Yüksek Lisans programını bitirdim aynı ayda Doktora programına kaydını yaptırdı.

Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora programına devam etmektedir. Bununla birlikte "Kullanıcı Grupları ve Eğitimi" dersini de vermektedir.

Yüksek Lisans Tezi: (2002). "Yönetimde Karar Verme Süreci ve Bilgi Merkezlerinde Uygulanması". (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Makaleleri:

(2004). "Ülkemizdeki Bilgi Merkezlerinde Personel Yönetimi ve Personele Yönelik Karar Verme Durumu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (150-155). Yayl. Hzl: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Yılmaz, Malik. (2004). "Bir örgüt olarak bilgi merkezinde yönetim ve yönetici" Türk Kütüphaneciliği 18 (2): 163-184.

(2003). "Bilgi merkezleri ve toplam kalite yönetimi ilişkisi: Bir uygulama" Doğuş Üniversitesi Dergisi 4 (2): 257-268.

Çevirileri:

"İbrahim Müteferrika". (2006). Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (114-130). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yılmaz, Malik. (2001). "Osmanlı Hükümeti Tarafından İlk Tesis Olunan Matbaa ve Bunun Neşriyatı", Türk Kütüphaneciliği 15 (4): 436-442.

Seminer/Bildiri:

(2004). "Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programlarında Yönetim Kavramına İlişkin Derslerin Değerlendirilmesi" Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu

Bildiriler:

Saga of Libarianship International Symposium Proceedings içinde (222-237). Hzl: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

24 Mart 1999 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün düzenlemiş olduğu "Kütüphanecilik" temalı panele "Eğitim ve Kütüphane İlişkisi" adlı bildiri ile katıldı.

15.01.2002 tarihinde İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde "Kütüphanenin Önemi ve Kitapların İnsan Hayatındaki Katkıları" adlı konferansta kitap, kütüphane ve okuma alışkanlığı konularında sunum yaptı.

Yayın Editörlüğü:

(2002). Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Bildiriler 24-26 Ekim 2002 Bolu. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Tanıtım Yazısı:

"TBMM Kütüphanesi'nin Kuruluş Şüreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları". (2004). Türk Kütüphaneciliği, 18 (4): 461-462.