Hit (1133) Y-442

Gerçeker, Mustafa Fehmi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Mihaliç (Karacabey)/Bursa D.Tarihi : 1868
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 16.09.1950
Görevi : Hukukçu Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Gerçeker,Mustafa Fehmi

Son devir Türk din ve devlet adamı
Karacabey Rüştiyesini (1887) bitirdikten sonra İstanbul Koşka'da Mustafa Çelebi Medresesinde öğrenim gördü.
Ayrıca Fatih dersiamlarından Alason-yalı Hacı Ali Zeynelâbidîn Efendi'den İcazet aldı (1900-1901).
Karacabey'de müderrislik ve evkaf komisyonu başkanlığı yaptı.
İttihat ve Terakkiye üye oldu (1906).
Aynı yıl ibtidâ-i hâriç Bursa müderrisliği payesini aldıktan sonra Karacabey müftülüğüne tayin edildi (1910).
Ardından kendisine sırasıyla mûsile-i Sahn (1915),
mûsile-i Süleymâniyye (1916)
ve îzmir pâye-i mücerredi (1917) verildi.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Karacabey şubesini kurarak Milli Mücadele'ye katıldı.
23 Nisan 1920'de, Ankara'da açılış duasını yaptığı Büyük Millet Meclisine Bursa mebusu olarak girdi ve mebusluğu ölümüne kadar devam etti.
İlk Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyetinde Şer'iyye ve Evkaf vekili oldu (1920).
Fevzi Paşa (Çakmak) başkanlığında kurulan İcra Vekilleri Heyetlerinde de aynı görevini korudu.
Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa'nın bulunmadığı zamanlarda İcra Vekilleri Heyetine başkanlık etti.
Bu sırada Kuvâ-yi Milliye kurucularından olduğu için İstanbul Örfî İdare Mahkemesince idama mahkum edilenler listesinde yer aldı (1920).
1922'de Şer'iyye vekilliğinden istifa ederek Şer'iyyeye Evkaf encümenlerindeki çalışmalarını sürdürdü.
Bazı tahkikat komisyonlarına başkanlık etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaptığı hizmetlere karşılık olmak üzere kendisine birinci dereceden emeklilik maaşı bağladı.
Devrine göre sade bir Türkçe ile yazan Mustafa Fehmi, cuma hutbelerinin Türkçe okunması fikrini savunmaktaydı.
Yayımlanmış olan mektuplarından 17 Mart 1928 tarihlisi, hutbe konusuna ayrılmıştır.
Ayrıca devrin mecmualarında yayımlanan şiirlerinden orta derecede bir şair olduğu anlaşılmaktadır.

ESERLERİ

  • Hilye-i Fahr-i Alem (1944),
  • Karacabey'den Ankara'ya (1982).