Hit (1257) Y-437

Ömer Rıza Doğrul

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kahire / Mısır D.Tarihi : 1893
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 13.Mar.52
Görevi : Araştırmacı,Yazar Uzm.Alanı : Siyaset
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Ömer Rıza Doğrul
Mehmet Akifin damadıdır.
Kahire'de El-Ezher Üniversitesini bitirdi (1911).
Gazeteciliğe Mısır'da başladı.
Genç yaşta Kahire'de es-Siyase gazetesinde edebî yazıları yayımlandı.
1915'te İstanbul'a gelerek Tasvir-i Efkâr gazetesinde çalıştı.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İslamcılık akımını savunan yazılar yazdı. Türk ve Arap edebiyatları, dinler tarihi ve dinî konularda incelemeler yayımladı.
İstanbul Radyosu için haber bültenleri hazırladı.
1925'te İstiklal Mahkemesince tutuklandı ama kısa sure sonra salıverildi.
1950'de Demokrat Parti listesinden Konya milletvekili seçildi.
Şubat 1951'de Karaçi'de toplanan Dünya İslâm Konferansı'na katılan Türk heyetine başkanlık etti.
Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Encümeninde görev yaptı.
Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti başkanlığı yaptı.
Yazılan Tasvir-i Efkâr, İkdam, Akşam, Son Posta, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde yer aldı.
İslâm-Türk Ansiklopedisine madde yazdı.
1947–48 yılında Selamet Mecmuası'm çıkardı.
1940–50 arası Cumhuriyet gazetesinde günlük yazılar yazdı.
Telif ve çeviri yüz kadar eseri vardır.
Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır.
BAŞLICA ESERLERİ:
TELİF:

 • Kur'an Nedir (1927),
 • Müslümanlık Nedir (1933),
 • Tanrı Buyruğu (Kur' an-ı Kerim meali, 1934),
 • Mehmed Akif Hayatı ve Eserleri (Eşref Edip'in kitabında bölüm, 1938),
 • Kanlı Gömlek (Hz. Osman hakkında anlatı, 1944),
 • Ekber: Bir Türk Dahisi (1944),
 • Cennet Fedaileri: İslâm Tarihinde Gizli ve Yıkıcı Teşekküller (1945),
 • İslâm'ın Özü ve Kur'an'ın Ruhu (1946),
 • Yeryüzündeki Dinlerin Tarihi (1947),
 • İslamiyetin Geliştirdiği Tasa vvuf (1948).
 • Hazret-i Rabiatü'l-Adeviyye (1976).
 • İstanbul'da İktidarın Temelleri (1995).

YAYIMA HAZİRLAMA:

 • İslâm Ahlâkının Esasları (Babanzâde Ahrnecl Naim, 1945),
 • Kur'ân-ı Kerim'dcn Âyetler (Mehmet Akif, 1944).
 • Safahat (Mehmet Akif, 1944).

ÇEVİRİ (İlmî):

 • Rüh-ı İslâm (Seyyıd Emîr Ali'den, 1979),
 • Peygamberini Aleyhisselâm (Muhammed Ali'den. 1341–1342),
 • İslâmiyet ve Hükümet (Ali Abdürrâzık'tan, 1927),
 • İslam Tarihi: Asr-ı Saadet (Mevlâna Şibli - Süleyman Nedvî'den, 1928).
 • Hazret-i Muhammed ve Kur'ân-ı Kerim (John Devonporttan, 1928),
 • Garbda Müslümanlık Cereyanı (Headly'den, 1928),
 • Türkiye Nasıl Doğdu? (Harold Armstrong'dan, 1928),
 • İslâmiyetin Asriliği ve Avrupa'nın islâmlaşması (Seyyid Emîr Ali, Bernard Shaw ve Mevlâna Muhammed Ali'den, 1933),
 • Yeryüzünde Din Geriliyor mu ilerliyor mu? (derleme, 1933),
 • İslam Medeniyeti Tarihinde Coğrafya ve Ticaret (J. H. Kramers'den, 1934),
 • Kur'an'dan İktibaslar (Muhammed Ali'den, 1934), İslâm Medeniyeti Tarihinde
 • Fen ve Tip (Max Mayerhoftan, 1935),
 • Ömer Hayyam (Harold Lamb'dan, 1944),
 • Hazret-i Muhammed Mustafa (Muhammed Hüseyin Heykel'den, 1945),
 • AbulFarac Tarihi (Gregory Ebül-Ferec'den, 1945-50),
 • Dine Dönüş (Henry C. Link'ten, 1949),
 • İslâm Tarihînde ilk Melâmet (Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî'den, 1950),
 • Müslümanlıkta Hac Farizası (H. A'dan, 1939).

ÇEVİRİ (Edebî):

 • Gobi Çöllerinde (Sven Hedin'den, 1933),
 • İspanya'da Engizisyon(Clement VVood'dan, 1938),
 • Marka Pölo'nun Sergüzeştleri (Charles Finger'dan, 1938),
 • Tarihin Meşhur Kadınları (1939) –
 • Lord Nelson ve Leydi Hamilton'un Büyük Aşkı (1939)
 • Büyük Katerina ve Aşıkları (Markum Leo'dan, 1939),
 • Borjiyalann Cinayeti (Alexandre Dumas'dan, 1939),
 • Hayat Kırkında Başlar (Walter Pitkin'den, 1939),
 • Şahika[A. J. Cronin'den, 1941),
 • Kelile ve Dimne (Beydebâ'dan, 1941),
 • Şark Rüzgârı Garp Rüzgârı (1941)
 • Canavar Tohumu (1943)
 • Bir îzdivacın Portresi (1946) (Pearl S. Buck'tan),
 • Ramayana (Valmiki'den, 1942),
 • Hak Erenler (Halil Cibran'dan, 1946),
 • Dost Görünen Düşman (Herodot, Beydebâ ve Mevlâna'dan, 1947),
 • Yağmurlar Gelince (Louis Bromfield'den, 1942),
 • Karanlık ve Aydınlık (Florence L. Barclay'dan, 1943),
 • Timur Devrinde Kadis'ten Semerkant'a (Klaviyo'dan, tsz),
 • Uçurum (Corelli'den, tsz),
 • Gövde Değiştiren Kafalar (Thomas Mann'dan, 1945),