Hit (1334) Y-4276

Savaş Çevik

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : savascevik@superonline.com
D.Yeri : Antalya/Akseki D.Tarihi :
Görevi : Hattat,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Güzel Sanatlar Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) Mezuniyet : Güzel Sanatlar Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Savaş Çevik

1953 yılında Antalya/Akseki’de doğdu.

1976 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin (şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) Grafik Bölümünden Yüksek Lisans diploması alarak mezun oldu.

Aynı yıl, hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim üyeliği görevine başladı.

1983 yılında Lâtin Yazısı konusundaki doktora çalışmasını tamamladı.

1987’de Yrd. Doçentliğe atanarak Yazı Tasarımı konusunda ihtisaslaştı.

Hat Sanatı konusundaki çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rika ve tâlîk, Hâmit Aytaç’dan sülüs ve nesih yazılarını meşkederek başladı.

Her iki hattatın ölümlerine kadar hat öğrenimini sürdürdü.

Sonraları hattat Prof. Ali Alpaslan ile dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşketti.

Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman ile hat konusundaki bilgi ve görgüsünü artırdı.

1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi(IRCICA)’nın düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda, birincilik ile iki adet mansiyon ödülü başta olmak üzere hat ve grafik konusunda yurtiçinde ve dışında otuz civarında değişik ödülleri bulunmaktadır.

Hat sanatı konusunda Türkiye ve diğer ülkelerde, çeşitli koleksiyonlarda; levha, hilye, tuğra ,cami yazısı, ferman v.b. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır.

Sanat çalışmalarının yanı sıra, üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren sanatçının, Lâtin Yazısı ve kaligrafi konularında da çeşitli eserleri bulunmaktadır.

Bu konuda ticari çalışmaları ile birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır.

Hat sanatında klasik çalışmaları ile birlikte kendisine özgü geliştirdiği modern tarzdaki uygulamalı çalışmalarına devam ederken; teorik çalışma ve yayınları ile, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza konusunda bilirkişilik çalışmalarını da sürdürmektedir.

Bugüne kadar hat konusunda çeşitli ülkelerde 22 kişisel sergi gerçekleştirmiş ve 50 karma sergiye katılmıştır.

Halen İstanbul’da yaşamakta olan sanatçı, 2002 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.

2004 yılında Haliç Üniversitesi’nde Grafik Bölümünün kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmiş olup bu bölümde öğretim üyeliği görevine başlamıştır.

Bu görevi yanı sıra 2005 yılında Doğuş Üniversitesi’nin Grafik Bölümünde de ek olarak eğitim vermeye başlayan sanatçı her iki üniversitedeki eğitim görevi ile birlikte İstanbul’daki özel atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir.