Hit (1875) Y-42

Abdullah Çelebi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00
Abdullah Çelebi
1610'da Kefe valiliğine tayin edilen Rıdvan Paşa'nın oğludur.
Bu yüzden Rıdvan Paşazade diye tanındı.
Kaynaklarda hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur.
Kırım'da babasının yanında yetişti.
Daha sonra İstanbul'a geldi, IV. Murad ve Sultan İbrahim dönemlerinde müteferrikalık hizmetinde bulundu.
Tarihle ilgili eserleri yanında, Abdi mahlasıyla şiirler yazdı.
1639'da Sadrazam Kara Mustafa Paşa adına yazdığı Târih-i Mısr adlı eserini Sultan İbrahim’e sundu.
Teşa 'Ulü'l-ezhâr fi Acâibü'l-Aktâr adlı Arapça bir kitaba dayanılarak yazılan bu eser, bir dünya tarihi şeklinde tasarlanmış olup dokuz bölümden meydana gelmiştir. Eserin son bölümü, 1. Selimin Tumanbay ile yaptığı savaşlarla ilgilidir.
Tevûrîh-i Deşt-i Kıpçak adlı öteki eseri, Kırım hanlarının 1637–38 yılma kadar olan tarihini içerir, bu eseri kaptan-ı derya Hüseyin Paşaya ithaf etti. Bu eserin A. Zajaczkowski tarafından bilimsel basımı yapıldı.