Hit (2173) Y-4158

Ali Albayrak

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : alialbayrak68@gmail.com
alialbayrak68@hotmail.com
D.Yeri : Antalya D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Dini Gruplar
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Albayrak

1968 Antalya doğumludur.

1993 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995 yılındaErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

“Küreselleşmeyle İlgili Bir Bigliyografya Denemesi”, Dini Araştırmalar Dergisi, C. 6, S. 17, Eylül-Aralık, Ankara 2003.

“Güvenlik Özgürlük İkileminde Teröre Yönelik Tutumlar”, (İhsan Çapçıoğlu ile birlikte)Dini Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 20, Eylül-Aralık, Ankara 2004.

“Terör Din İlişkisi(zliği) Üzerine”, Dinin Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 20, Eylül-Aralık, Ankara 2004.

“Bir Orta Anadolu Köyünde Halk İnançları ve Uygulamaları”, (İhsan Çapçıoğlu ile birlikte)Dinin Araştırmalar Dergisi, Ehl-i Sünnet Özel sayısı, C. 8, S. 24, Ankara 2006.

“Keçiören Caferilerinde Ölüm Adetleri ve Uygulamaları”, F. Ü. İ. F. D. Elazığ 2006.

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Eski Türk Dini, Elazığ 2007

Din Görevlilerinin Hadise Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeyleri (Elazığ Örneği), Elazığ 2007

Diğer:

“Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Sorunları Sempozyumu”, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 17, S. 2, Ankara 2004.

“Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Kutsal Mekan Anlayışı”, Bizim Külliye Dergisi, Aytmatov Özel Sayısı, 2008.