Hit (1694) Y-4142

Abdulvahap Yıldız

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : avahap@harran.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Ortaçağ Tarihi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulvahap Yıldız

1984 yılında Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Doğu Dilleri (Arapça-Farsça) Bölümü’nden mezun olmuştur.

Yüksek Lisansını 1994 yılında Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını 2000 yılında Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Uluslar arası Konferanslarda Özeti Yayınlanmış Tebliğler:
“Meybudi’nin Hayatı Şahsiyeti Ve Eserleri”, Tasavvuf Dergisi, Yıl.3, S.8, Ankara 2002, s.63-77.
“Meybudi’ye Göre Aşk, Muhabbet Dostluk”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VIII, S.2, Şanlıurfa 2001.
“Meybudi’nin, “Keşfu’l-Esrar Adlı Eserinde Kaydettiği Tasavvufi Şiirlere Genel Bir Bakış”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.,VII, S. 1, Şanlıurfa, 2001.
Abdullah EKİNCİ ile birlikte, “Ahmed Cam Nameki İle İlgili Şiir Ve Menkıbelerde Sultan Sencer’in Şahsiyeti”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.152, Eylül-Ekim/İstanbul 2004, s.111-118.
"135/313 No’lu Şer’iye Siciline Göre XVIII. Asırda Diyarbakır’da Bulunan Vakıflar Ve Görevlileri", Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 11, Sayı:15, (Ocak – Haziran 2006), Şanlıurfa.
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde “ Sultan Muhammed Harezmşâh’ın Sebzvâr Şehrini Savaş İle Alması“ Hikâyesinin Tarihî Ve Tasavvufî Boyutu, Mevlânâ Araştırmaları – 2006, Akçağ Yayınları, 2007, Ankara.
135/313 No’lu Şer’iye Siciline Göre XVIII. Asırda Diyarbakır’da Bulunan Camii ve Görevlileri, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 13, Sayı:20, (Temmuz – Aralık 2008), Şanlıurfa
Sultan Sencer İle Ahmed-i Câm Nâmekî Arasındaki İlişkiler, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VII, Sayı: 24, (Güz, 2007), Ankara, 2008, Sayfa, 137-149.


Ulusal ve Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
"Türkiye Sürecinde Kütüphaneler", Siverek İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonu, 25. 03-2002, Siverek/Şanlıurfa

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Hz. Ali nin Şahsiyeti, (Uluslar arası Mevlânâ ve Mevlevilik Sempozyumu 26-28 Ekim) Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 12, Sayı:18, (Temmuz – Aralık 2007), Şanlıurfa, Sayfa, 127-139,
Gazali’de Hz. Peygamber Sevgisi (Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi I. Kutlu Doğum Sempozyumu 21-22 Nisan 2007 Şanlıurfa) Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın matbaacılık ve Tic. İşl. Şanlıurfa – 2008. Sayfa, 315-323.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort