Hit (1377) Y-4097

Semih Ceyhan

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : semihceyhan@yahoo.com
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Semih Ceyhan

15 Mart 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Türk Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi(TDV İSAM)'da görev yapmaktadır.

Doktora Tezi: İsmail Ankaravi ve mesnevi şerhi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 555 s.

Yüksek Lisans Tezi: Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.

Makaleleri:

"İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 117-142

"Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 201-217