Hit (1206) Y-408

Davud-u Kayseri

Künyesi : Şerefiüddin Davud b. Mahmûd Lakabı :
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1260
Ö.Yeri : İznik Ö.Tarihi : 1350
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Fen İlimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Davud-u Kayseri
Tam adı Şerefiüddin Davud b. Mahmûd. Memleketinde ve Mısır'da tahsil gördü.
Medrese diploması aldıktan sonra tasavvuf yoluna girdi.
Tasavvuf ilminde üstadı Sadreddin-i Konevi halifelerinden Kemâleddin-i Kâşânî'dir. Bu zattan hilâfet aldıktan sonra Kayseri'ye döndü.
Bu sırada İznik'i fetheden Orhan Gazi tarafından İznik'te yaptırılan ilk medresenin müderrisliğine tayin edildi.
Böylece resmen görevlendirilen ilk Osmanlı müderrisi oldu.
Burada ilimle meşgul iken öldü.
Kabri Çandarlı Gazi Hayreddin Paşa Camii'nin karşısında Çınardibi denilen yerdedir.
Dinî ilimler, fen ilimleri ve tasavvuf alanında yazdığı çok sayıda eserleri ve yetiştirdiği talebeleri sebebiyle bazı çevrelerce "müceddid" (yeniden güçlendiren) kabul edildi.
Tasavvufta vahdet-i vücûd anlayışım ve İbn-i Arabi'nin fikirlerini benimsedi.
ESERLERİ:

 • Şerku Fusûsil-Hikem,
 • Şerh-i Ha-dîs-i Erbain,
 • Keşjül-Vücûhil-îzz li Meâni'd-Dürr,
 • Merûtibû't-Teuhîd,
 • Tahkîku Mâil-Hayöt (Çev. M. Bayrakdar, 1988),
 • Nihâyetûl-Beyân,
 • Şerh-i Kasîde-i Şeyh-i Ekber,
 • Şerh-i Arûz-ı Endülüst,
 • Şerha Menâzili's-Sâirîn,
 • Risale fi Beyâni Ahvâlil-Hızr,
 • Şerh-i Kasîde-i Hamriyye.
 • Nihayet-ül Beyan fi drayetizzaman
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort