Hit (2406) Y-4079

Ali Dadan

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : alidadan@selcuk.edu.tr
alidadan@hotmail.com
D.Yeri : Konya/Beyşehir D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Dadan

1 Nisan 1981’de Konya/Beyşehir’de doğdu.

30 Mart 2003 tarihinde Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

5 Temmuz 2006’da Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı.

Tez: Taberi Tarihindeki Türklerle İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi(Hz. Peygamber döneminden Emeviler`in sonuna kadar)

Makaleleri:

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sefirlerinin Avrupa Algısı (Kafirlerin Cenneti), [Marife Dergisi, Oksidentalizm Özel Sayısı, yıl:6 sayı:3,s. 269-281, 2006.]

İslam Toplumundaki İlk Sivil Direniş Hareketlerinden Hucr b. Adî Hareketi ve Toplumsal Etkileri, [İstem Dergisi, yıl:3, sayı:5, s. 203-221, 2005.]