Hit (1688) Y-4054

Nadirhan Hasan

Künyesi : Öğr. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : nkhasanov@fatih.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Görevlisi Uzm.Alanı : Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Nadirhan Hasan (Nodirkhon Khasanov)

1994 yılında Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbek Filolojisi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mart 1995- Kasım 1999 tarihleri arasında Özbekistan Fenler Akademisi Ali Şir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nde Öğr. Gör. Dr. olarak görev yapmıştır.

Şu an Fatih Üniv. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde akademik hayatına devam etmektedir.

Eserleri:

Nodirkhon Khasanov, İbrahim Hakkul, "Hoca Ahmed Yesevi. Divan-ı Hikmet", ""Maveraunnehir""

Nodirkhon Khasanov, "Hoca Ahmed Yesevi. Divan-ı Hikmet (yeni bulunan hikmetler)", ""Maveraunnehir""

Nodirkhon Khasanov, İbrahim Hakkul, A.Bektaş, "Hoca Ahmed Yesevi: hayatı, eserleri, tesirleri", Özbekistan Yazarlar Birliği yayınevi

Nodirkhon Khasanov, "Türkiye’de Yesevilik Araştırmaları", Ğafur Ğulam

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Mahmud Hazini", Fen

Makaleleri:

Nadirhan Hasan, "Yeseviliğe dair bazı eserler hakkında", Turkish Studies, Vol. 4/2, No. Winter, Feb. 2009, pp. 618-633

Nadirhan Hasan, "Pir-ı Türkistanı yad eyleyip", Özbek Dili ve Edebiyatı, No. 6, Dec. 2008

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Emir Timur", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Oct. 2008, pp. 17-23

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Fitrat ", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 3, Jul. 2008, pp. 3-11

Nodirkhon Khasanov, "Hoca Ahmed Yesevi ve Orta Asya'da İslamiyetin gelişmesi", Research Magazine of Arashan Humanitaric Institute. Byshkek-Kirghizistan, No. 3-4, Aug. 2007, pp. 139-147

Nodirkhon Khasanov, "Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yildönümü münasebetiyle Istanbul ve Konya’da yapilan Uluslararasi Mevlana Sempozyumu hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Jul. 2007, pp. 109-111

Nodirkhon Khasanov, "Alim Şeyh Azizan ve onun "Lemehat" adlı eseri hakkında", ""Tasavvuf"" dergisi. Ankara, No. 18, Jul. 2007, pp. 229-242

Nodirkhon Khasanov, "İstanbul kütüphanesinde bulunan bir "Divan-i Hikmet" nüshası hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 2, Mar. 2007, pp. 44-47

Nodirkhon Khasanov, "Hikmetler katalogu hakkında", Cihan Edebiyatı. Taşkent, No. 1, Jan. 2007, pp. 162-167

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Muhammed Alim Azizan ve onun "Lemehat min nefehat il-kuds" adlı eserı (devamı)", ""İmam Buhari Sabakları"", No. 4, Dec. 2006, pp. 277-279

Nodirkhon Khasanov, "“Lemehat min nefehat il-kuds” eseri konusunda ", ""Edebiyat Közgusi"", Vol. 9, Nov. 2006, pp. 33-37

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Muhammed Alim Azizan ve onun "Lemehat min nefehat il-kuds" eseri", ""İmam Buhari Sabakları"", No. 3, Sep. 2006, pp. 194-197

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Alim Şeyh'ın “Lemehat min nefehat il-kuds” eseri ve onun Yesevilik araştırmalarındaki önemi", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 3, Jul. 2006, pp. 16-25

Nodirkhon Khasanov, "Hazininın hayatı ve eserleri hakkında (Uygurca)", Buloq, . Shinjang/Urumchi, Uyghuristan-China, No. 2, Mar. 2006, pp. 48-52

Nadirhan Hasan (Nodirkhon Khasanov), Seyfeddin Seyfullah, "Hazini’nın «Cami el-mürşidin» eseri hakkında", Tasavvuf (Ankara-Turkey), Vol. 12, Dec. 2004, pp. 159-166

Nodirkhon Khasanov, "About Hazini’s «Jami al-murshidin»", Tasavvuf (Ankara-Turkey), Vol. 12, Dec. 2004, pp. 159-166

N.Khasanov, ""DiVAN-İ HİKMET" METNİNE DAİR", Edebiyat Közgüsü. Taşkent, Vol. 8, Nov. 2004, pp. 25-30

Nodirkhon Khasanov, "İslam ve Yesevilik", ""İmam Buhari Sabakları"". Taşkent, No. 2, Jun. 2004, pp. 125-127

Nodirkhon Khasanov, "XVI yy.de Özbek Edebiyatında Yesevilik Geleneği", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 2, May. 2004, pp. 26-34

N.Khasanov, "Hazininın eserlerinde Hoca Abdulhalik Gicduvani hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Oct. 2003, pp. 43-46

N.Khasanov, "Mürşidler silsilesi", Tefekkür. Taşkent, No. 2, Jun. 2003, pp. 93-94

N.Khasanov, "Sultan Ahmed Hazini'nın «Manba al-abhar fi riyaz il-ebrar» adlı eseri hakkında", Tasavvuf. Ankara-Türkiye, No. 7, Dec. 2001, pp. 243-248

N.Khasanov, "Yesevilik araştırmalarına bakış // ", Özbek Dili ve Edebiyati, No. 4, Oct. 2001, pp. 42-47

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi Menkibesi ve onun müellifi hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Sep. 1999, pp. 50-52

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi Menkibesi ve onun müellifi hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Sep. 1999, pp. 50-52

Nodirkhon Khasanov, "İktidarlı gençler - yurt dayanağıdır", Özbek Dili ve Edebiyatı, No. 3, Jun. 1999, pp. 73-75

Nodirkhon Khasanov, "Yesevi hikmetleri ve "Cevahir-ul ebrar"da zikir telkini", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Nov. 1998, pp. 44-45

N.Khasanov, "Hazini'nın hayatı ve eserleri hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 1, Feb. 1998, pp. 25-28

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Hikmetler", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Nov. 1997, pp. 66-67

N.Khasanov, "Kissas-i Rabguzi’de Yusuf Peygamber’in tip telkini ", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Oct. 1996, pp. 26-30

Bildiriler:

N.Khasanov, "Yassawiyya and development of Islam in Middle Asia", Uzbekistan’s contribution to the development of Islamic civilization, Tashkent-Samarkand, Aug. 2007, Abstracts of the papers and addresses to the International conference devoted to announcement of Tashkent as a capital of Islamic culture for 2007 by the ISESCO, pp. 204

Nodirkhon Khasanov, "About two Yassawiyya sheiks of Samarkand (in Uzbek)", The role of Samarkand in the history of world civilization, Tashkent-Samarkand/Uzbekistan, May. 2007, The role of Samarkand in the history of world civilization. The International scientific symposium devoted 2750 year jubilees of the city Samarkand. Samarkand, May 25, 2007, pp. pp. 342-346.

N.Khasanov, "An Islam's development in Central Asia and historic services of Hoja Ahmad Yassawi in this process", International symposium on the contribution of Turkish world to Islam. 31 May - 1 June, Isparta-Turkey, May. 2007, Reports of International symposium on the contribution of Turkish world to Islam, pp. 65-70

N.Khasanov, "“Mesnevi-i Manevi” ve Meşreb’in “Mebde-i Nur” eseri", Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yılı. Uluslararasi Sempozyum, İstanbul-Konya, May. 2007, Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yılı. Uluslararasi Sempozyum Bildirileri,

N.Khasanov, "XVI y.y.deki kültürel hayatta tasavvufi edebiyatın rölü (Hazini eserleri örneğinde)", I-International symposium devoted Kocaeli and study to its ambience and cultures, İzmit, Apr. 2006, I-International symposium devoted Kocaeli and study to its ambience and cultures. (Izmit/Turkey), 20-22 April, 2006,

N.Khasanov, "Abdurrahman Cami Ahmed-i Yesevi hakkinda", Cami ve Özbek Edebiyati, Tashkent, Aug. 2005, Cami ve Özbek Edebiyati, Uluslararasi İlmi Konferans bildirileri, pp. 81-82

N.Khasanov, "Sufi Allahyar - Hoca Ahmed Yesevi hakkında", Sufi Allahyar. Uluslararasi Ilmi Konferans bildirileri, Tashkent, Jun. 2005, Sufi Allahyar, pp. 107-110

N.Khasanov, "Hazini’nin “Cevahir ul-ebrar” ve Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Tarikatname” eserlerinde tarikat adabi hakkinda", Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararasi Sempozyumu, İstanbul, May. 2005, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararasi Sempozyumu bildirileri, I, pp. 283-289