Hit (1171) Y-4052

Mustafa Nuri Türkmen

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Yeni Çağ Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Nuri Türkmen

1987-1994 tarihleri arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde uzman olarak çalıştı.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1993-1995)

DoktorasınıAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde(1997-2002) tamamladı.

Uluslar arası Konferanslarda Özeti Yayınlanmış Tebliğler:

Osmanlı Seferlerinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna Dair Bir Araştırma: Kamaniçe Seferi Örneği” konulu bir tebliğle katıldı.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

Osmanlı Halkı Üzerindeki Olağanüstü Vergi Yükü”, Ankara Üni. DTCF Fars Dili ve Edebiyatı Nüsha Dergisi, (Yayın Aşamasında)

Osmanlı Seferlerinde Sefer Menzili Organizasyonu”, Ankara Üni. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, (Yayın Aşamasında)

17. yy. Osmanlı Seferlerinde Lojistik Üsler”, ATESE Yay., Tarih Araştırmaları Dergisi, (Yayın Aşamasında)

"XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin Ekonomik Yönü Ve Esnafın Katkısı"