Hit (1568) Y-4017

Lütfi Şeyban

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : seyban@sakarya.edu.tr
seyban@yahoo.com
D.Yeri : Adapazarı D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Filoloji,Sanat Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Lütfi Şeyban

1966 yılında Adapazarı’nda doğdu.

1993 yılında Marmara Üniv. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında “İlk Dönem Abbasiler’de Kadın” teziyle Sakarya Üniv. Ortaçağ Tarihi Bölümü'nde,

Doktorasını 2002 yılında “Endülüs'te Murâbıtlar ve Muvahhidler Dönemlerinde Müslüman-Hıristiyan İlişkileri (Reconquista 1085-1238)teziyle İstanbul Üniv. Ortaçağ Tarihi Bölümü’nde tamamlamıştır.

İspanya,, Almanya, Romanya ve Moldova’da Araştırma amaçlı çalışmalar yapmıştır.

2005-2006 öğretim yılında Ukrayna Kherson Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü’nde Öğretim Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Eylül 2004 ten bu yana Sakarya Üniv. Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eserleri:

RECONQUISTA: Endülüs'te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, İz Yayınları, İstanbul 2003

İslam Dünyasında Kadının Dönüşümü: Abbasî Örneği, Ferşat Yayınları, İstanbul 2004

Mudejares ve Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı’ya Göçleri, İz Yayıncılık, İstanbul 2007

Kültürsüz Olmaz Yetiştir Kendini / Dünya Tarihi-Kültürü-Sanatı ve Sosyal Bilimler Formasyonuyla Kültürel Gelişim Yöntemi, Değişim Yayınları, İstanbul 2007

Osmanlı Dönemi Taraklı Mezarlık Kitâbeleri, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı 2008

Makaleleri:

"Endülüs Emevileri Hâciblerinden el-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir, (366/976-392/1002)", İslamî Araştırmalar, XI, (Ankara) 1998, S. 3-4, s. 250-272

"Harizm Bölgesi ve Âlimleri", Türk Kültürü, S. 433, Mayıs 1999 (Ankara), s. 275-285

“Kudüs’ün Haçlılar Tarafından Alınması ve İlk Latin Kralları Godefroi ile Halefi I.Baudouin (17 Temmuz 1099-18 Temmuz 1100)”, SAÜ-Doç.Dr. Mahmut PEHLİVAN Armağanı, Sakarya 2000, s. 328-340

"İslam ve Anadolu Tarihi Açısından Önemli Bizans Tarihçileri", Türk Kültürü, S. 452, Aralık 2000 (Ankara), s. 711-715

"Endülüs'te Yer Adları: Arapça ve İspanyolcalarıyla Endülüs Toponimi ve Hidronimisi", Türk Kültürü, Eylül 2002, (Ankara), S. 473, s. 562-569

"İnternette Endülüs Tarihi", Türklük Araştırmaları, Prof.Dr. Coşkun Alptekin Armağanı, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Eylül 2002 (İstanbul), s. 335-348

“Reconquista, Convivencia ve Influencia: Endülüs’te Müslüman – Hıristiyan İlişkileri”, (“Endülüs’ten Geriye Ne Kaldı?”), Tarih ve Düşünce, S. 5, Mayıs 2003 (İstanbul), s. 12-30

“Bizans ve İran Kültürlerinin de Etkisiyle İslam Tarihinde Kadının Sosyo-Kültürel Dönüşümü: Abbasî Örneği”, Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, C. 7, S. 1 (2005), s. 386-406

“Kişisel Gelişim Yolunda Birkaç Teknik ve Özel Hayat Planı Örneği”, Kişisel Gelişim, S. 27, Nisan 2005 (İstanbul), s. 42-43 + “20 Soruda Kişisel Gelişim Sınavı”, Kişisel Gelişim, S. 30, Temmuz 2005 (İstanbul), s. 28-31 + Kişisel Gelişim, S. 33, Еkim 2005 (İstanbul), s. 24-27

“Hıristiyan Dünyasında Endülüs’e Karşı Haçlı Düşüncesinin Doğuşu, Saldırıların Başlaması ve Neticeleri”, Tarih ve Düşünce, S. 63, Şubat 2006 (İstanbul), s. 28-35

“İbnü’l-Faradî’nin Kaydettiği Endülüslü Âlimlerden İdari ve Ticari Hayatta Yer Alanlar”, SAÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 13 (2006), s. 219-239

“Hıristiyan İşgalinde Endülüs Şehirleri”, Eskiyeni Dergisi, S. 1, Bahar 2006 (Ankara), s. 22-31

“Endülüs’ten İspanya’ya Dönüşüm Sürecinde Hıristiyanların Müslümanlara Yönelik Tutumları”, Kültür Dergisi, S. 8, Eylül-Kasım 2007 (İstanbul), s. 56-63

“Zirvenin İhtişamı ve Düşüşün Çığlığı: Endülüs’ten Bir Güzellik Şiiri Bir de Feryatnâme”, Kültür Dergisi, S. 8, Eylül-Kasım 2007 (İstanbul), s. 8-15

"A Typical Portrait of The 'Reconquista' Age: Al-Vizier Abu Bakr Ibn Ammar (422/1031-477/1085)", Ozean Journal of Social Sciences, Volume 2, Issue 1 (February 2009 ), pp. 29-41

"Osmanlı ile İspanya Arasında Endülüslüler ve Onların Osmanlı Ülkesine Göçleri", Avrupa Diyanet Dergisi, S. 118, Şubat 2009 (Ankara), s. 5-8

"Mankalya Esma Sultan Camii Haziresi Mezartaşı Kitabeleri", http://akademiktarih.com/upload/655mankalya_makale.pdf, 02 Nisan 2009 (Ankara), s. 1-31

"Endülüs’te Reconquista Çağının Tipik Bir Portresi: Vezir Ebû Bekr b. Ammâr (422/1031-477/1085)", http://akademiktarih.com/upload/958ibn_Ammar.pdf, 04 Nisan 2009 (Ankara), s. 1-14

“Some Russian Aspect of View on Çanakkale War”, (Kateryna Zlobina ile birlikte), International Çanakkale Congress, 17-19 March 2006, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2007, s. 49-57

“Osmanlı ve Akdeniz Coğrafyasında Kuloğulları ve Endülüslüler (Müdeccenler ve Sefaradlar)”, Akdeniz Ticareti ve Liman Kentlerinin 1000 Yılı: Geçmiş ve Gelecek Sempozyumu, 25-26 Eylül 2008, İzmir Ticaret Odası, İzmir (2009), s.

Ansiklopedi Maddesi:

“Mu’temid-Alellah, İbn Abbâd”, DİA: TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, XXXI, 388-390

“Şâtıbe”, DİA: TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2002, madde olarak kabul edilmiştir.

“Tâhirîler (Endülüs)”, DİA: TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2009, madde olarak kabul edilmiştir.

“Zenâte”, DİA: TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2009, madde olarak kabul edilmiştir.

Proje:

Romanya’nın Mankalya şehri, Esmahan Sultan Câmii Hazîresi Osmanlı Mezar Taşları Düzenleme-Kataloglama ve Çözümlemesi, Fiba Holding’e bağlı Anchor Grup tarafından yapılan restorasyon çalışması kapsamında, Haziran 2008

Osmanlı Arşiv Belgeleri ve Şer’iye Sicilleri Işığında Sakarya Tarihi, değerlendirmede..

Osmanlı ve Akdeniz Coğrafyasında Kuloğulları ve Endülüslüler (Müdeccenler ve Sefaradlar), Arşiv-Kütüphane ve Sosyal Alan Araştırması, değerlendirmede..

Kırım Osmanlı Mezar Taşları Araştırma, Kataloglama ve Çözümleme Çalışması, değerlendirmede..

Web Site Tasarımı:

1) www.endulus.net > Endülüs Tarihi-Kültürü Sitesi: Webmaster + Bilimsel telif, 2 Ocak 2002-halen

2) www.akademiksanat.com > Güzel Sanatlar & Yapı Dekor Sanatı: İçmimari - Salon Tasarımları, 2009

3) www.sanat.sakarya.edu.tr > SAÜ-FEF Sanat Tarihi Bölümü Sitesi: Webmaster + Tasarım, 2009

Çalışmalarına Yapılan Bilimsel Atıflar:

Mehmet Özdemir, “İspanya Tarihinde ‘Doğululaşma’ ve ‘Batılılaşma’ Tartışmaları Tuleytula Örneği”, İslâmiyât, C. VII (2004), S. 3 (Ankara), s. 27

Mehmet Akif Koç, “Endülüs Tefsirciliği Üzerine Bir Giriş Denemesi”, islâmiyât, C. VII (2004), S. 3 (Ankara), s. 44 (8 adet), s. 45 (6 adet), s. 50 (1 adet).

İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İSAM, İstanbul 2007, s. 78

İbrahim Ethem Polat, Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler, Vadi, İstanbul 2007, s. 49-50

Mustafa Armağan, “Osmanlılar Endülüs’e Yardım Etmedi mi?”, Mostar Dergisi, Eylül’07, s. 56 + Büyük Osmanlı Projesi, Timaş, İstanbul 2008, s. 217-225

İsmail Yurdakök, "Culture of Islamic Economics in Turkey", (Çevrimiçi) http://islamiccenter.kaau.edu.sa/7iecon/English/Englisg%20Papers/%5B15%5D%20Ismail%20Yurdakok.pdf, s. 181

Necmettin Bardakçı, Endülüs: Medeniyetlerin Buluştuğu Yer", Avrupa Diyanet Dergisi, S. 118, Şubat 2009 (Ankara), s. 19

M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi Marifetin İfadesi Sorunu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf) Anabilim Dalı, Ankara-2005, s. 20, 22, 23(2), 43

Adnan Adıgüzel, Abdülmümin b. Ali Döneminde Muvahhidler Devleti, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Ankara 2005, s. 11, 19, 121, 122, 124, 125, 128, 138, 140, 141, 143, 145, 146

RAMAZAN KAĞAN KURT, Türkler ve Mesihu$a: Armagedon Savaşı'nın 'Yecüc ve Mecücü'ü Türkler Amerikan Gücünün Zayıflıkları, Truva, 2007

Armand Sağ, De opkomende internationale betrekkingen tussen Nederland en Turkije, Masterscriptie-Onderwerp-Opleiding: Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief, Docent: Dr. David Onnekink, http://www.armandsag.nl/papers/A.%20Sag%20-%20Masterscriptie.pdf, p. 27

Çalışmaları Hakkında Yapılan Yayınlar ve Değerlendirmeler:

Sami Hocaoğlu, “Reconquista”, Yeni Şafak Gazetesi, 25.06.2004

Suavi Kemal, “Ayasofya ve Kurtuba”, Millî Gazete, 10.11.2006

Nazif Gürdoğan, “Asya ve Avrupa'nın Endülüs'te Yeniden Buluşması”, Yeni Şafak Gazetesi, 26 Mart 2006

Yaşar Taşkın Koç, Endülüs Belgeseli, 24 TV, 17.10.2007

Yeni Sakarya Gazetesi (Sakarya), "Taraklı'daki Tarihî Mezarları", 26.01.2007, s. 3

Yenigün Gazetesi (Sakarya), "Taraklı'daki Tarihî Mezar Taşları Araştırılıyor", 26.01.2007, s. 6

Yenihaber Gazetesi (Sakarya), "Taraklı'daki Tarihî Mezar Taşları İncelemeye Alındı", 26.01.2007, s. 8

YeniAda Gazetesi (Sakarya), "Taraklı'daki Tarihî Mezar Taşları", 01.05.2008, s. 1, 8

Web Ortamında >

@ http://www.kisiselgelisimdergisi.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=202

@ http://www.kisiselgelisimdergisi.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=110

@ http://yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=4007727&tarih=2004-06-07

@ http://www.tika.gov.tr/pdf/avdos/av42.pdf

@ http://www.vuslatdergisi.com/?vuslat=yazi&id=470&k=38

@ www.ilahiyatforum.com/archive/lutfi-seyban-reconquista-t780.html

@ http://www.tiryakiforum.org/forum/dunya-tarihi/72768-endulus-hakkinda-genis-bilgi/

@ http://www.ibb.gov.tr/IBB/DocLib/pdf/haber/2006/KulturMd_etkinlikler/canakkale_destani.pdf

@ http://www.fotopasaj.com/index.php?cat=2

@ http://tr.wikipedia.org (Endülüs maddesi)

@ http://www.pcteknik.net/archive/index.php/t-50578.html

@ http://www.tarihim.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=135

@ http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2002/ocak/15/bilisim.html

@ http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2006/mart/26/ngurdogan.html

@ http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Makale_id=587&Kat_id=8, 03/09/2005

@ http://www.sanatalemi.net/Sayfala.asp?nereye=yazioku&ID=12032

@ http://www.dergibi.com/dergiler/yazdir.asp?id=271

@ http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=269400, 19 Eylül 2007

@ http://www.tayproject.org/haberarsiv20071.html

@ http://www.tarihogretmeni.net/forum/index.php?topic=558.0

@ http://www.mostar.com.tr/sayfa.aspx?sayfa=yazidetay&yaziid=220&id=4

@ http://www.endulusmedeniyeti.com

@ http://www.diriklik.com/endulusesintisi/

@ http://www.tarakligundemi.com/detay.asp?hid=335, "Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman İlçe merkezinde ve Kemaller köyündeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarında yapılan araştırmaların bir kitap haline getirildiğini söyledi", 05.05.2008

@ http://www.tarakliajans.com/detay.asp?hid=851, "Mezarlıklar ve Mezarlar Talan Edilmiş", 27.01.2007

@ http://www.tarakliajans.com/detay.asp?hid=2601, "Osmanlı Dönemi Taraklı Mezar Taşları Ve Kitabeleri Kitabı Basıldı", 08.02.2008

Bilimsel Çalışmalara Katkı:

Tülin Çoruhlu, Gora Halk Sanatları, UKİD, İstanbul 2007 > Osmanlıca Kitâbelerin Çözümlemesi

Verdiği Dersler ve Özel Seminerler:

* Osmanlıca ve Arşiv Araştırmaları, SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2006-07 + 2007-08 Ders Yılları

* Endülüs Tarihi ve Günümüz Dünyası Açısından Önemi, Özel Seminerler, 2002-bugün

* İslam-Avrupa İlişkileri (Fetih ve Reconquista) Bağlamında Endülüs, Özel Seminerler

* İslam Tarihinde Kadınların Durumu, Özel Seminerler

* Türkçe ve Türk Kültürü, Herson Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Enstitüsü, 2005-2006 Ders Yılı

* Yerel Kültür Araştırmaları, SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Y.Lisans, 2006-07 + 2007-08 Ders Yılları

* Rusça, SAÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2006-2007 Ders Yılı

* Siyasi Tarih, SAÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler + İktisat + Maliye Bölümleri, 2006-2007 Ders Yılı

* Türk Kültür Tarihinde Vakıf, Kadın Bânîler ve Sanatkârlar, SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2006-07+2007-08 Ders Yılları

* Genel İletişim (Çağdaş Kişisel Gelişim Tarzında), SAÜ-KMYO, 2003-2004 Ders Yılı

* Davranış Bilimleri (Çağdaş Kişisel Gelişim Tarzında), SAÜ-KMYO, 2003-2004 Ders Yılı

* Büro Yönetimi (Çağdaş Kişisel Gelişim destekli), SAÜ-KMYO, 2003-2004 Ders Yılı

* Kişisel Gelişim ile Hayata Hazırlanma Yöntemleri, Özel Seminer, SAÜ-KMYO, 2004

* Kişisel Gelişim’in Çocuk-Genç Eğitiminde Kullanılması, Özel Seminerler

* A.İ.İnkılap Tarihi, SAÜ, 2002-03+2003-04+2004-05+2006-07+2007-08+2007-08 Ders Yılları

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort