Hit (923) Y-4002

İshak Güven Güvelioğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Rize/Kalkandere D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı,Yazar Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-03 Güncelleyen : /0000-00-00

İshak Güven Güvelioğlu


1969 yılında Rize/Kalkandere’de doğdu.

İlkokulu köyünde okudu.

1983’de İstanbul’a geldi.

Tarihe ve Osmanlıca metinleri okumaya ilgi duyduğundan Osmanlıca öğrendi.

1997 yılından itibaren Osmanlı Arşivi, Meşihat Arşivi, Şer’i Siciller Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud’ı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivlerinde çeşitli konularda araştırmalarda bulundu.

1998 yılında Kalkandere Tarihi adlı ilk kitabını yayınladı.

2006 yılında Tasavvuf Dergisi (sayı: 17, s.191-216)’nde “Rize meşayihi” başlıklı makalesi yayınlandı.

16 Kasım 2006’da 1. Rize Sempozyumunda “Osmanlı Devri Rize Kütüphaneleri” Konulu bildirisini sundu.

Kaknüs Yayınları tarafından Hüseyin Hoca Köyü / bir Köyün Monografisi Rize-Kalkandere isimli kitabı yayınlandı (2007).

Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi’nin talebiyle 2008 yılında Osmanlı Mezar Taşları ve Zeynep Sultan Haziresi adlı kitabı yayınlandı.
Halen Rize Bibliyoğrafyası ile Osmanlı Devri Rize Meşhurları adlı kitapları hazırlamakta ve çeşitli mahalli yayın organlarında Rize ve çevresi ile ilgili yazılar yazmaktadır.

Eserleri:

Kalkandere Tarihi (1998)

Hüseyin Hoca Köyü / bir Köyün Monografisi Rize-Kalkandere (Kaknüs Yayınları, 2007)

Osmanlı Mezar Taşları ve Zeynep Sultan Haziresi (2008)

Makale:

Rize Meşayihi (Tasavvuf Dergisi, sayı: 17, s.191-216, 2006)

Bildiri:

Osmanlı Devri Rize Kütüphaneleri (1. Rize Sempozyumu, 16 Kasım 2006)