Hit (2005) Y-3974

Bekir Tatlı

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : btatli@cu.edu.tr
tatlibekir@yahoo.com.
D.Yeri : İstanbul/Üsküdar D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Bekir Tatlı

13 Nisan 1973’de İstanbul/Üsküdar'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini memleketi Kastamonu'da tamamladı.

1991 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde yüksek tahsiline başladı.

Mezuniyetin ardından 1996 yılında Kocaeli/Gebze İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.

1999 yılında Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri/Hadis bölümüne Araştırma Görevlisi oldu.

Yüksek Lisansını 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Aynı yıl vatanî görevini ifa etti.

Halen Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ndeki görevine devam etmekte olan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri:

Âyet ve Hadislerde İsrâ ve Miraç Olayı, ISBN: 978-975-487-151-7, Adana 2008 (Yüksek Lisans tezinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş şeklidir).

Cibrîl Hadisi ve İslâm Düşüncesine Yansımaları, ISBN: 978-975-487-155-5, Adana 2009 (Doktora tezinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş şeklidir).

Hz. Peygamber'in Mimariyi Taçlandıran Sözleri –Türk İslâm Mimarisinde Kullanılan Hadisler-, ISBN: 978-975-487-161-6, Adana 2009.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

“Hz. Peygamber’in Dini Mimariye Nakşedilen Sözlerinin Bölge Halkına Verdiği Mesajlar: Edirne-Balkanlar (Genel) Mukayesesi”, Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed (s.a.v.) Sempozyumu-Ortaasya-Kafkasya-Balkanlar- O7-08 Mart 2009- Sakarya.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

"Buhârî (v. 256) Öncesi Kaynaklarda Cibrîl Hadîsi'nin İsnâdlarının Tahlili", Dini Araştırmalar, cilt: 6, s. 18, ss. 21-63, Ocak-Nisan, Ankara 2004.

"Kastamonu İl Halk Kütüphanesi'nde Bulunan Hadise Dair Yazma Eserler", Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt: III, sayı: 1, ss. 141-152, İstanbul 2005.

"Buhârî (v. 256) Öncesi Dönemde Cibrîl Hadîsi ve Metin Tahlilleri", Dini Araştırmalar, cilt: 8, sayı: 22, ss. 205-237, Mayıs-Ağustos, Ankara 2005.

"Fusûsu'l-hikem Şârihi Abdullah-ı Bosnevî'ye (v. 1054/1644) Ait Bir Risâle: er-Risâle fî temessüli Cibrîl", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sayı: 15, ss. 301-310, Temmuz-Aralık, Ankara 2005.

"Kur'ân'da "Dünya" ve "Arz" Kelimelerinin Kullanımı", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 46, sayı, 2, ss. 259-265, yıl: 2005.

"Ehl-i Sünnet'in Kadere İman Konusuna Temel Yaptığı Belli Başlı Rivâyetler ve "Kader Hadisi" / "Cibrîl Hadisi", Dini Araştırmalar, Ehl-i Sünnet Özel Sayısı, cilt: 8, sayı: 24, ss. 273-291, Ocak-Nisan 2006.

"Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma: Risâle-i Teavvüz -Kaynak Tahlil ve Tahkiki-", Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 6, sayı: 2, ss. 123-169, Temmuz-Aralık, Adana 2006.

"Ehl-i Sünnet Akait Kitaplarında Kullanılan Mizan ile İlgili Hadisler", Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 7, sayı: 2, ss. 133-146, Temmuz-Aralık 2007.

"Hadislerde "Dünya" ve "Arz" Kelimeleri- Buhârî Örneği", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 48, sayı: 1, ss. 153-169, yıl: 2007.

"Muhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1, yıl: 9, sayı: 21, Ocak-Haziran, ss. 353-362, Ankara 2008.

"Hutbe Mecmualarında Hadis Kullanımı" Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt: 17, sayı: 1, ss. 357-378, Adana 2008.

"İlgili Rivâyetler Yönünden Hz. Peygamber Döneminde Vahyin Yazımı Meselesi", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 49, sayı: 1, ss. 123-150, yıl: 2008.

Çeviriler:

"Kim Bir Kavme Benzerse, O da Onlardandır!" Hadisi, Muhammed Zâhid el-Kevserî, çev. Bekir TATLI, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 6, sayı: 2, ss. 217-223, Temmuz-Aralık, Adana 2006.

Diğer Yayınlar:

"Uhut Gazvesi", Türkiye Diyanet Vakfı Konulu Hadis Projesi madde yazımı.

"Yermük Gazvesi", Türkiye Diyanet Vakfı Konulu Hadis Projesi madde yazımı.

"İhsân", Türkiye Diyanet Vakfı Konulu Hadis Projesi madde yazımı.

"Toprak Üzerindeki Tasarruflar", Türkiye Diyanet Vakfı Konulu Hadis Projesi madde yazımı.

"Övülen Ameller", Türkiye Diyanet Vakfı Konulu Hadis Projesi madde yazımı.

Kültürel Faaliyetler:

Konferans: "İnsanlığın Peygamberlere Olan İhtiyacı", 12 Nisan 2006, saat: 15:00, Nuri Çomu Lisesi, Yüreğir/ADANA.

Konferans: "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi", 13 Nisan 2006, saat: 14:00, Özel İdare Konferans Salonu, Yumurtalık/ADANA.

Panel: "Peygamberimizi Sevmek ve Anlamak", 15 Nisan 2006, saat: 13:30, Kur'ân Kursu Salonu, Karaisalı/ADANA.

TRT Radyo Konuşması: "Gerçek Sevgi ve Türklerde Peygamber Sevgisi", 02.05.2006, Adana.

TRT Radyo Konuşması: "Çalışma Azmi", 03.05.2006, Adana.

TRT Radyo Konuşması: "Beden ve Ruh Dengesi", 03.05.2006, Adana.

Konferans: "Hazret-i Mevlana'da İnsan ve Peygamber Sevgisi", 19 Nisan 2007, saat: 14:00, Özel İdare Konferans Salonu, Yumurtalık/ADANA.

Konferans: "Hz. Peygamber'in Beşerî Yönü", 19 Mart 2008, Yüreğir/ADANA.

Konferans: "Aile ve Ailenin Önemi", 15 Nisan 2008, saat: 17:00, Üstü Kapalı Pazar Yeri, İmamoğlu/ADANA.

Konferans: "Millî ve Manevî Değerlerimiz", 17 Nisan 2008, saat: 17:00, Selimiye Konferans Salonu, Mut/MERSİN.

TRT Radyo Konuşması: "Son İlâhî Kitap ve Kadir Gecesi", 29.04.2008, Adana.

TRT Radyo Konuşması: "İlâhî Dinler ve Tevhit", 30.04.2008, Adana.

Konferans: “Ailenin Korunmasında Dini ve Milli Değerlerin Rolü”, 18 Nisan 2009, saat: 13:30, Ata İlköğretim Okulu, Sarıçam/ADANA.

Konferans: “Kur’ân’da Aile Kavramı”, 20 Nisan 2009, saat: 10:00, Kur'ân Kursu Salonu, Karaisalı/ADANA.

website women affair open
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort