Hit (1280) Y-3869

Mehmet Gönül

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mgonul@gmail.com
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Türk Din Musikisi
Görev Aldığı Kurumlar : Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-07-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Gönül

5 Eylül 1973 tarihinde Konya'da doğdu.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 2004'teSelçuk Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Türk İslam Sanatları Tarihi A.B. Dalında tamamladı.

Yüksek Lisans Tezi: Mevlevî Matbâh-ı Şerîflerinde Mûsikî ve Semâ Eğitimi, 22.06.2004, Selçuk Üniv. Sos Bil. Enstitüsü.

Doktora Tezi: Nevres Bey'in Ud Taksimleri, Selçuk Üniv. Sos Bil. Enstitüsü.