Hit (661) Y-384

M.Tevfik Çaylak

Künyesi : Lakabı : Çaylak
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 1843
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1893
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : ,Halk Bilimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Tevfik Çaylak
Asıl adı Mehmet Tevfik'tir.
Çıkardığı mizah gazetesinin adından dolayı Çaylak lakabı ile anıldı.
Beyazıt Rüştiyesinde dört yıl okudu (1853).
Bâb-ı Seraskeri Nizamiye Kaleminde memurluk hayatına başladı.
Hazine-i Hâssa Mektûbî Kalemine geçti.
Devrinin tanınmış simalarından şair Musullu Hayalî Efendiden Beyazıt Camii derslerinde Nizamînin Hamse'sini okudu.
Rüsumat Meclisi müsevvid (yazıcı) yardımcılığı, Bosna'da Saray sancağı tahrirat müdürlüğü (1871), Bihke sancağı tahrirat müdürlüğü, İstanbul şehremini tanzifat müdürlüğü, hayatının son yıllarında ise Mekteb-i Mülkiyye-i İdâdiyye kitabet ve inşa hocalığı ile Mekteb-i Mülkiyye-i Tıbbiyye başkâtipliği yaptı.
Basın hayatına Muhbir gazetesinde başladı (1867).
Ali Süavi’nin başyazarlığım kabul etmesinde aracı olduğu bu gazetede musahhihlik (düzeltmenlik) yaptı.
Gazetenin kapatılması üzerine İstanbul gazetesinde yazarlığım sürdürdü.
Bursa'da vilayet resmi gazetesi Hüdâvendigar'ı çıkardı ve bir süre yazarlığını yaptı,
İstanbul’da bazı adli kuruluşlarda kâtip olarak çalıştı.
Asır adında siyasî bir gazete çıkardı (1870).
Gazetesinde yayımladığı haftalık eğlence ekleri ile Türk mizah basınının öncüsü ve kurucusu oldu.
Asır'ı kapatıp yazı hayatını Terakki gazetesinde devam ettirmeye çalıştı.
Mizahî Letâif-i Âsâr gazetesinin idaresini yürüttü.
Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Riuâyât dizisini yayımlamaya başladı (1872).
Geveze adlı bir mizah gazetesi çıkardı (1875).
Bir süre sonra Basirette aktif gazeteciliğe döndü.
Çaylak adında bir mizah gazetesi kurdu (1876).
Vakit ve Tercümân-ı Hakikat gazetelerinde çalıştı.
Gazetecilik hayatını 1884'ten sonra Tarîk gazetesinde sürdürdü.
Mizah yazarlığının yanı sıra folklor ve edebiyat araştırmaları alanlarında eserler verdi.
Nasrettin Hoca fıkralarını kendi imzasıyla derleyen ilk yazardır.
ESERLERİ:

 • Letâif-i İnşâ (1867–68–1868–69),
 • NizâmülÂlem li-cenâbiAkhisâri (1870–71),
 • Kafüe-i Şuarâ (tezkire, d harfinde kalmıştır, 1873–74–1876–77),
 • Meşâhir-i Osmâniyye (biyografiler, 1873),
 • Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Riuâyât (1871–72–1872–73),
 • Terâdm-i Ahvâl-i Kapu-dân-ı Derya Meşhur Gazi Hayreddin Paşa Barbaros (1876-77),
 • İstanbul'da Bir Sene (1881–82–1882–83),
 • Âsâr-ı Perişan (1880–81),
 • Nevâdirû 'z-zarâif (1881–82),
 • Letâif-i Nasreddin (1881–82),
 • Bu Âdem (1881–82–1883–84),
 • İki Gelin Odası (1883),
 • Tahric-i Hârâbat (1882–83),
 • Hazine-i Letâif (1884–85–1885–86),
 • Târih veya Sene 1171 Cinayetleri (1884–85),
 • Yâdigâr-ı Macaristan-Asr-ı Abdülhamid Han (1877–78),
 • Levâmiu 'n-nûr (1890–91).
 • Kompozisyon ve Edebiyat Bilgileri (ders kitabı)