Hit (920) Y-3833

Erdoğan Ateş

Künyesi : Öğr. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : erates@sdu.edu.tr
erates@mynet.com
D.Yeri : Isparta D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Dinî musiki,Öğretim Görevlisi,Öğretmen Uzm.Alanı : Türk Din Musikisi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Erdoğan Ateş

1962 yılında Isparta’da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamlayan ATEŞ, ilk müzik çalışmalarına Isparta Mûsikî Derneği’nde başladı.

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Fakülte öğrenimi süresince, Türk Din Mûsikîsi Öğretim Üyesi Prof. A. Ayhan Altınkuşlar’ dan ud, nazariyat ve usul dersleri aldı.

1987 yılında Ankara’ da öğretmen olarak göreve başlayan ATEŞ, aynı yıllarda Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Mûsikîsi Öğretmenler Korosu’nda müzik çalışmalarına devam etti.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Türk Din Mûsikîsi Öğretim Görevlisi olarak atandı.

İzmir’ de beş yıl görev yaptıktan sonra, buradaki görevinin ardından 1999 yılı Nisan ayında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’ nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan 10 makale, 7 uluslar arası, 2 ulusal tebliği bulunan Erdoğan ATEŞ, başta ilahi olmak üzere çeşitli formlarda 60 kadar eser bestelemiş, bestelediği eserlerinin pek çoğunu Isparta ve çevre il ve ilçelerde verdiği 30 kadar konserinde seslendirmiştir.

Konya Belediyesi tarafından düzenlenen 2007 yılı Mevlana Şiirleri Beste Yarışması'nda ilahiler dalında mansiyon ödülü aldı.

Ayrıca, Isparta’ da ilköğretim seviyesinde yirmi beş kadar öğrenciye, ud, lavta, ney, ritim gibi sazların çalınmasını öğreterek bu öğrencilerinin bir kısmı ile yaklaşık on beş kadar konser verdi.

İlköğretim seviyesindeki öğrencileriyle halen ev meşkleri şeklinde çalışmalarına devam etmektedir.

Yanı sıra enstrüman tamiratı ve ney açımı ile de ilgilenmektedir.

Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda Öğr. Gör. Olarak çalışan ATEŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Musikisi ve Atatürk'ün Musiki Anlayışı, SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 7, 2000

Osmanlı ve Batı Müziği, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:2,2001

Mevlana'da Musiki ve Mevlevihanelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı:4, 2002

Mehmet Akif Ersoy'un Musiki Anlayışı ve Bestelenen Şiirleri, Tabula Rasa Teoloji Yıl 2 Sayı 6 Eylül-Aralık 2002.

Bir Neyzenin Anlattıkları, Tabula Rasa Teoloji Yıl 3 Sayı 7 Ocak-Nisan 2003

İbadet Estetiği:Genel Özellikleriyle Camii Musikisi, Arayışlar, Yıl:6, S. 11, 2004, s. 185-192.

'Baki Kalan Bir Hoş Sada', Arayışlar, Yıl:7, Sayı:13, Isparta 2005, s. 201-210.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Mevlevîhanelerde Mûsikî ve Ney Eğitimi I.Uluslararası Mevlâna, Mesnevî ve Mevlevihaneler Sempozyumu 19-21 Aralık 2001 Manisa Celâl Bayar Ünv. Vakfı

Alevi-Bektaşi Müziğine Güfte Melodi ve Beste Açısından Bir bakış, 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005 Isparta

"Niyaz Kavramı ve Mevlevilikte Niyaz Ayini" Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005 Manisa

Türk Müzik Kültüründe Bağlamanın Serüveni ve Alevi-Bektaşi Kültüründeki Yeri, Uluslararası Sempozyum, "GAP BÖLGESİNDE ALEVİ- BEKTAŞİ YERLEŞMELERİ VE ŞANLIURFA KÜLTÜR MOZAYİĞİNDE KISAS" 25-27 Mayıs 2006 Şanlıurfa.

Geçmişten Günümüze Mevlit İcraları ve Önemli Mevlithanlar, Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlit Sempozyumu, Bursa Osmangazi Belediyesi, 18-20 Ekim 2007 Bursa

"İslam Sonrası Türk Musikisinde Oluşan Formların İbadet Hayatında Oluşturduğu Estetik Değerler", Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, 31 05-01 06 2007

Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar Yada Yorum Çalışmaları İle Yurtdışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak (Festival, Sergi, Proje Uygulama, Gösteri, Dinleti, Gösterim Vb):

"Mevlana İlahileri" Konser, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, 17 Aralık 2007

Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar Yada Yorum Çalışmaları İle Yurtiçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak (Festival, Sergi, Proje Uygulama, Gösteri, Dinleti, Gösterim Vb):

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2001, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2002, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. Bahar Şenlikleri Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.

Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, 13.05.2003, Isparta Kültür Sarayı.

Eğirdir Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Eğirdir Düğün Salonu

Yalvaç Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Yalvaç Kapalı Spor Salonu

Ramazan Konseri, 2 Kasım 2004, Isparta Belediye Kültür Sarayı

Mûsikîmizin son büyük dehası, İsmait Dede Efendi Anma Konseri, 25 Aralık 2004, Saat 2000 SDÜ Kültür Merkezi.

Kutlu Doğum Haftası Açılış Tasavvuf Müziği Konseri 20 Nisan 2005 Belediye Kültür Sineması

"Gül Şarkıları ve İlahileri", 3 Haziran 2005, Kültür Sarayı

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 12 Ekim 2005

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Fethiye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 21 Ekim 2005

türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 26 Ekim 2005

Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Müziği Konseri, 25 Nisan 2006, SDÜ.Kültür Merkezi

SDÜ.Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Haftası Etkinlikleri, TSM Konseri, 16 Mayıs 2006 Salı Saat:20 oo SDÜ Kültür Merkezi.

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 24-09-2006

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 16-10-2006

Ulusal Ölçekte Sempozyum, Festival, Kurs (Workshop), Bienal, Trienal Gibi Sanat/Tasarım Etkinliklerine Eserleriyle Katılmak:

"Medet Allah Sana Sundum Elimi" Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Hicaz Makamında ilahi) "Bülbülün Mekanı Güller İçinde", Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Uşşak Makamında ilahi) "Zamane Dervişleri", Söz: Sunullah Gaybi, Beste: Erdoğan Ateş (Hüseyni Makamında ilahi) çalışmalar 2003 yılı konserlerinde icra edilmiştir.

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Ulusal Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Kültür Sarayı