Hit (1267) Y-3820

Servet Bayındır

Künyesi : Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : servetbayindir@hotmail.com
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.),Birmingham Üniversitesi Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.),Birmingham Üniversitesi
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Servet Bayındır

2 Ağustos 1965’de Erzurum’da doğdu.

1993 yılında Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesinden, 2005 yılında Anadolu Üniv. İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995’de Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde,

Doktorasını 2004’de Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

2002-2003 yolları arasında 8 ay süreli olarak Ürdün’de Millî Eğitim Bakanlığı Bursuyla Arap Dili Eğitimi gördü.

(Eylül 2008- Mart 2010)’da 18 ay süreyle Malezya Hükümeti Merkez Bankası (Bank Negara Malaysia) Bursuyla “The International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)” bünyesinde Doktora Sonrası Bilimsel çalışmalarda bulundu.

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı:

"Калитал И Вопросы Экономики В Исламе”(İslâm, Sermaye ve Ekonomik Problemler), FELSEFE ve DÜNYANIN DERKİ :ФИЛОСОФИЯ И МИРОПОЗНАНИЕ, (Rusça'ya tercüme: Prof. Dr. Rasim Osman), Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Yayınları, Bakü 2005, s. 242- 259. (ISBN 5-86774-213-5). A.2.

Uluslararası Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı:

"Religious Practices: Zakat (Almsgiving) and Other Charitable Practices: Turkey", Encyclopedia of Women & Islamic Cultures (EWIC), BRILL, LEIDEN- BOSTON, 2007, Vol. V, p. 398-399.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda (Konferans, Panel, Kongre, Sempozyum, Kolokyum Vb.) Sözlü Sunulan Ve Tam Metni Yayımlanmış Olan Bildiri Veya Konuşma:

“Kur’an’da Piyasa ve İnsan Hürriyeti”, Uluslararası Kur’an ve Hürriyet Sempozyumu, 15-17 Mart 2007, Süleymaniye Vakfı, İstanbul-2007.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunulan Ve Özeti Yayınlanan Bildiri Veya Konuşma:

“Asya ve Afrika Kültürünün Dünyaya Bir Armağanı: Faizsiz Bankacılık”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10-15/ 09/ 2007 Ankara, TÜRKİYE, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 909.

Kitap Yazarlığı:

İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), Süleymaniye Vakfı Yay., İstanbul 2008. (ISBN 978-605-89854).

Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, Rağbet Yay., İstanbul 2005. (ISBN 975-6373-61-X).

Fıkhî ve Ahlakî Yönleriyle İslam’da Ticaret, (Tercüme), Polen Yay., İstanbul 2007.

Yurt İçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

“Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ve Fıkıhtaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 16, s. 249-273.

“Finansal Türev Varlıklar ve Bu Varlıklar Üzerine Yapılan Sözleşmelerin Fıkhî Tahlili”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 16, s. 249-273.

"Din ve Ülke Farklılığının Faizin Hükmüne Etkisi", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 14, s. 207-235.

"Fukahanın İstitâat Kavramına Yaklaşımının Vekâletle Haccın Hükmüne Etkisi", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 13, s. 65-88.

"Çağdaş Murâbahaya Etkisi Bakımından Fıkıhta Va‘din Bağlayıcılığı Meselesi", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 11, s. 107-120.

"Banka Mevduat Hesaplarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Marife Dergisi, Yıl:5, Sayı: 2, Güz 2005, s. 7-20.

"Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Usûl Dergisi, Ocak-Haziran 2005, s.139–157.

"Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 4, s. 175-190.

Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerdeki Yayınlar:

"Leasing Uygulamasının Fıkhî Durumu", İlkadım Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 206, s.16–19

Ulusal Bilimsel Toplantılarda (Konferans, Panel, Kongre, Sempozyum, Kolokyum,Vb.) Sözlü Sunulan Ve Tam Metni Yayınlanmış Bildiri Veya Konuşma:

“Süleymaniye Medreselerinde Fıkıh Eğitimi”, 2010 Avrupa Kültür Başkentine Doğru Ulusal Süleymaniye Sempozyumu, Eminönü Belediyesi ve Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV), 23-25 Kasım İstanbul-2007.

Bilimsel Ödüller:

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nce düzenlenen, “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’ndan Birinci Derecede Mansiyon Ödülü (Mart 2009).

Eylül 2008- Mart 2010 Malezya Hükümeti Merkez Bankası Malezya’da Bilimsel Araştırma Bursu (18 Ay süreli)

2002- 2003 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde bir yıl süreli Ürdün Hükümeti Yabancı Dil Bursu

Yurt İçinde Yayınlanan Kitap, Monografi, Doktora Tezlerinde Yapılan Atıf:

Durmuş, Abdullah, Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008, (Kitaba atıf) s. 1162.

Durmuş, Abdullah, Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008, (Makaleye atıf) s. 97.

Ismail Yalçın, Malezya'da İslam Hukuku Uygulamaları: Yeni Gelişmeler ve Problemler (1981–2003), Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2004, s. 183.

Abdullah Kahraman, İslam Borçlar Hukukunda Kefalet Sözleşmesi ve Günümüzdeki Tatbikatı, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997, s. 247, 248.

Yurt İçi Hakemli Dergilerde Atıf:

Dönmez, İbrahim Kâfi, “Murabaha” DİA, XXXI, s. 151. (Doktora tezine atıf)

Furat, Ahmet Hamdi, "Servet Bayındır, İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, Rağbet Yayınları, İstanbul 2005, 272 sayfa", İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 7, s. 541–544 (Kitap Tanıtımı).

website women affair open
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort