Hit (1555) Y-3802

Ayşe Zişan Furat

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : zisanfurat@yahoo.com
zisanf@istanbul.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Ayşe Zişan Furat

2001 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Bilim Tarihi Bölümünden mezun oldu.

2002 yılından bu yana İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesinde görev yapmaktadır.

Lisans Tezi: Kuruluş Dönemi Osmanlı Medreseleri, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü, Temmuz 2001.

Yüksek Lisans Tezi: XV. ve XVI. yy.'larda Fatih ve Süleymaniye Medreselerinde Verilen Din Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 2004.

Doktora Tezi: Yetişkinlerin Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul Örneği)- Sır Dizileri ve Dini Programlar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2008.

Kitap:

Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Literatürü (1923-2007), Prof. Dr. Fahri Kayadibi ve Doç. Dr. İrfan Başkurt ile birlikte, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008.

Makaleler:

“Kuruluş Dönemi Medreseleri ve Buralardaki Eğitimin Mimariye Etkileri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 8, İstanbul 2003, s. 181-208.

"Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimine Getirilen Yenilikler", Cumhuriyet'in Kuruluşunun 80. Yılı Paneli (18 Aralık 2003), İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2004, s.65–76.

“Dini Kimlik Oluşumu: Eğitimsel Bir Yaklaşım”, (çeviri) Paul Vermeer, Johannes Van Der Ven, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 13, İstanbul 2006, s. 173–193.

Bildiriler:

"Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimine Getirilen Yenilikler", Cumhuriyet'in Kuruluşunun 80. Yılı Paneli (18 Aralık 2003), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2004, s.65–76.

“Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi”, Türk Dünyasında Misyonerlik, (15–17 Nisan 2005), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

“Din Eğitimi Açısından 7 Çok Geç Kampanyası”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, 30 Eylül- 2 Ekim 2005, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize İlahiyat Fakültesi