Hit (1269) Y-3733

Nimetullah Akın

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : nakin@comu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Nimetullah Akın

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 02 Ocak 1970

Lisans: İlahiyat Marmara Üniversitesi 1993

Y.Lisans: İlahiyat/Tefsir Marmara Üniversitesi 1996

Doktora: İlahiyat/Hadis Heidelberg Üniversitesi ALMANYA 2002

ESERLERİ

Tezler

· Meryem Suresi Çerçevesinde Müslüman Hıristiyan Diyalogu, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1996.

· Untersuchungen zur Rezeption des Bildes von Maria und Jesus in der frühislamischen Geschichtsüberlieferungen, Doktora Tezi, Heidelberg Üniversitesi, ALMANYA 2002.

Kitap

· Untersuchungen zur Rezeption des Bildes von Maria und Jesus in der frühislamischen Geschichtsüberlieferun-gen, Neckarhausen /Almanya: Deux Mondes Verlag, 2002.

Makaleler

· Das historische Bild von Maria in der Geschichtsliteratur des frühen Islam”, HTD Hadis tetkikleri Dergisi II/2 (2004), S. 39–62

· “Annemarie Schimmel”, İslamiyat 7/1 (2004), S. 171–186.

· “Die Reflexion der biblischen Legenden auf die islamischen Geschichtsüberlieferungen", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi II/3 (2004), S. 65–78.

Bildiriler

· Das Glaubenbekenntnis und die rıtuellen Pflichten im Islam” Interreligiöse Forum. Das Eigene und das Fremde: Interkulturelle Identität zwischen Tradition und Moderne. (Das Tutorium für ausländische Doktorandinnen und Doktoranden der Universität Heidelberg, Almanya 27.04.2002.

· “Annemarie Schimmel Örneği Özelinde Alman Romantik Ekolünde Mevlânâ” (Mawlânâ in the German Romantic School and the Case of Annemarie Schimmel), Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu (Mevlânâ Jalâl al-Dîn Rûmî in the thought and art), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 25-28 Mayıs 2006 Çanakkale/Türkiye, Sempozyum Bildirileri, s. 413-421.

· Almanya'daki Müslümanlara Yönelik Bir “Sanal Misyonerlik" Örneği Olarak http://www.orientdienst.de" Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı, 15–17. Nisan 2005, Çanakkale.

Seminer ve Konferanslar

· "Hz. Peygamber’in Örnekliği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü "Kutlu Doğum Haftası Programı", Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Salonu, Çanakkale, 01 Mayıs 2004.

· "Hadislerin Kitaplaşma Süreci ve Alman Oryantalistler" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi /İlahiyat Fakültesi Terzioğlu Konferans Salonu, Çanakkale, 16 Mart 2005.

· “Türk İslam Kültüründe Hz. Peygamber Sevgisi” Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Lapseki Çanakkale, 14 Nisan 2006.

· “Anne ve Eş olarak Kadın” Türk Eğitim-Sen Çan Şubesi Anneler günü Programı, Çan/Çanakkale, 12 Mayıs 2006.

· “Anne ve Eş olarak Kadın” Türk Eğitim-Sen Biga Şubesi Anneler günü Programı, Biga/Çanakkale, 13 Mayıs 2006

click here click married affairs