Hit (1369) Y-3722

Aşıkpaşazade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Amasya/Elvan Çelebi Köyü D.Tarihi :
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Aşıkpaşazade “Derviş Ahmed Aşıki İbn-i Şeyh Yahya İbn-i Şeyh Süleyman İbn-i Aşık Paşa”

Eski Osmanlı tarihçilerinden bir zat olup doğum yeri ecdadının bulunduğu Amasya’nın Elvan Çelebi köyündendir.

Osmanlıların zuhurundan İkinci Bayezid’in bir kısım olaylarına kadar 908 (1502) tarihinde ikmal ettiği (Tevarih-i Al-i Osman) ismindeki eseri sonradan Maarif Nezareti tarafından Müze-i Hümayun Şark Eserleri memuru (hafız-ı kütüb) araştırıcılardan Ali Bey tarafından yapılan haşiyeler ve müellifin mufassal hayatı ile beraber 1333 (1917) tarihinde bir cild olarak basılmıştır.

Vefat tarihi ile defn edildiği yer kesin olarak tesbit edilememiştir.

Yalnız damadı Seyyid Vilayet Türbesi avlusunda olması kuvvetle muhtemeldir.

Tarikat bakımından (Zeyni) olup Bursa’da medfun Abdüllatif Makdisi hazretlerinden halifelik almıştır.

Yer yer manzumeleri de vardır.

Eserleri:

Tevarih-i Al-i Osman