Hit (1158) Y-3718

Ahmed İbni Receb İstanbuli

Künyesi : Lakabı : Recebzade
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1139 (1727)
Görevi : Müderris,Tarihçi Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed İbni Receb İstanbuli (Recebzade)

Ulema ve tarihçilerdendir.

Atik Ali Paşa Medresesi müderrisi idi.

1139 (1727) tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Eserleri:

Nüzhetü’l-Ahbar fi Tercemeti Hılyeti’l-Ahyar

Tarih-i Ayni (Tercüme)

Bir de 1131 (1718) tarihinde İstanbul’da meydana gelen zelzeleden dolayı ve umumiyetle zelzelenin meydana geliş sebebini açıklayan bir eseri daha vardır ki nüshası Beşiktaş’da Yahya Efendi Kütüphanesinde mevcuttur.