Hit (826) Y-3716

İbrahim Agah Paşa

Künyesi : Lakabı : Kasidecizade
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Asker-Komutan Uzm.Alanı : Asker,Osmanlı Müellifi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Hafız İbrahim Agah Paşa

İstanbul’da Kasidecizade diye anılan aileden, tarihçi ve ilim erbabından bir zattır.

Harbiye Mektebinden mezun olduktan sonra askeri hayatının büyük kısmını Arabistan’da geçirmiş ve 1334 (1916) senesinde emekli olarak İstanbul’da vefat etmiştir.

Yüksekkaldırım civarında yeniden bina ettiği “Sarı Musa Mescidi” mezarlığında medfundur.

Eserleri:

Ikdü’l-Cemil fi Müteşabihi’t-Tenzil “1311 (1893) Mekke’de basılmıştır”

Vekayi’i Tarihiyye

Takvimü’t-Tevarih (İstanbul’da basılmıştır)

Basılmamış eserlerinden bir de “Yemen Tarihi” bulunduğu rivayet edilmiştir.