Hit (2061) Y-3713

Abdurrahman Eşref Efendi

Künyesi : Lakabı : Kıbrıs Mollası
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Merzifon D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1161 (1748)
Görevi : Kadı Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Eşref Efendi

Doğumu itibariyle Merzifonlu ise de zamanında Kıbrıs Mollası şöhreti ile bilinirdi.

Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Kadı oldu.

1161 (1748) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynaklarda meşhur şair Nedim’in amcası olarak gösterilmişsede aslında herhangi bir akrabalığı yoktur.

Otuz altı tezkire ile bir hatimeyi ihtiva edip, milletlerin tabakaları, kitabların durumlarına ait ilim ve hal tercemelerinden bahseden (Tezkiretü’l-Hikem Fi Tabakati’l-Ümem) isminde Türkçe olan, istifadeli matbu eserin müellifidir.

Bu eser istifade edilebilir bir cildden ibaret özlü bir eser olup Mısır’da yalnız, İstanbul’da Şeyh Şemseddin Sivasi’nin manzum “Menakıb-ı İmam-ı Azam” adlı eseri kenarında basılmıştır.

Baştan bir miktarı milletlerin tarihine ait, arta kalanı “Mevzuatü’l-Ulum” tarzındadır.

Diğer eserleri basılmamıştır.

Eserleri:

Tezkiretü’l-Hikem Fi Tabakati’l-Ümem

“Tezkiretü’l-Hikem” vadisinde, fakat daha mufassal (Uyunü’l-Ulum) ile (Mir’atü’s-Safa)

Şerh-i Muamma-i Sağir Li-Mevlana Cami

Müretteb Divan

Keşfü’z-Zünun zeyli olan “Asar-ı Nev”de (Zerrin-name) adında manzum bir eseri olduğu yazılıdır.