Hit (1138) Y-368

Ahmet Uçar

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İçel / Mut D.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-01 Güncelleyen : /0000-00-00

AhmetUçar ;

Tarih araştırmacısıdır.

İlkokulu köyünde, ortaokulu Silvan (Diyarbakır) ve Mut (Mersin)'ta okudu.

Mersin öğretmen Lisesini bitirdikten sonra bir süre Ankara İlahiyat Fakül­tesine devam etti.

Konya Selçuk Üni­versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi.

1988'de aynı üni­versitede "Amerikan Misyonerleri'nin Türkiye'deki Faaliyetleri (1819-1930)" başlıklı tezi ile yüksek lisansını ta­mamladı. Daha sonra çeşitli eğitim kurumlarında yöneticilik ve öğret­menlik yaptı.

Genç Akademi, Gözyaşı, Toplum­sal Tarih, 'Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce vb. dergilerde makaleleri yayımlandı. 140 Yıllık Miras / Güney Afrika'da Osmanlılar adlı çalışmasıyla 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülünü aldı.

Eserleri :

  • 140 Yıllık Miras / Güney Afrika'da Osmanlılar (2000),
  • Mîllî Mücadele'den 12 Mart'a Konya'da Siyasi Sürgünler (2001).