Hit (1225) Y-3660

Murat Gökalp

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : muratgokalp@gmail.com
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1970
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Gökalp

1970 yılında İstanbul'da doğdu.

1994 yılında Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Yüksek Lisansını Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İlk Dönem Hadis ve İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Veda Hutbesi Rivayetlerinin Tetkiki" teziyle tamamlamıştır. (2001)

Doktorasını aynı Üniversitede "Kadı Iyaz ve Şifa Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru" teziyle vermiştir. (2005)

Eserleri:

Din Görevlilerinin Hadis’e Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeyleri (Elazığ Örneği), Elazığ 2007 (Dr. Ali ALBAYRAK ile birlikte)

Makaleleri:

G.H.A. Juynboll’un İsnad’da Muammerun’un Rolüne Dair İddialarına A’meş – Ma’rur bin Süveyd Özelinde Eleştirel Bir Yaklaşım, Dini Araştırmalar, C.4, S. 10, sy.17-36, (2001)

İslami’nin Mesnevi’sinden Hareketle Türk-İslam Edebiyatında Peygamber Tasavvurunun Tespit ve Tahlil İhtiyacı Üzerine, Çukurova Ünv. İlahiyat Fak. Der., C.3, S.1, sy. 269–309, (2003)

Hicrî İlk Üç Asır Özelinde Sened ve Metin Kritiği Bağlamında Gurabâ Rivayetinin Değerlendirilmesi, Dinî Araştırmalar, C.9, S.26, sy. 177-192., (2006)

Mağrib Ve Endülüse Hadisin Girişi