Hit (1005) Y-3644

Abdurrahman Özdemir

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ozdemira@gazi.edu.tr
D.Yeri : Karabük / Safranbolu / Alören Köyü D.Tarihi : 1969
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Özdemir

Özgeçmiş

1969 yılında Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Alören Köyü’nde dünyaya geldi.

İlkokulu köyünde, orta ve lise tahsilini Karabük’te tamamladı.

1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisans öğrenimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslam Hukukunda Şuf’a adlı teziyle tamamladı.

Adı geçen enstitüde 2000 yılında “Kuran’da Geçişlilik Bakımından Türkçeye Uymayan Fiiller” adlı teziyle Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalında “Bilim Doktoru” unvanını kazandı. Memuriyet hayatına 1991 yılında öğretmen olarak başladı.

Üç yıl bu görevi sürdürmesinin ardından 1994 yılında G. Ü. Çorum İlahiyat Fakültesine Okutman olarak atandı.

Aynı fakültede 2001 yılında Yardımcı Doçentliğe yükseltildi.

Halen aynı görevi yürütmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Makaleler

· “Arapçada İki veya Daha Fazla Yüklemi Bir Öğeyi Sahiplenme Mücadelesi: Tenâzu’” (Henüz yayımlanmadı)

Çeviriler

· “Onbirinci Yüzyıl Kuzey Afrika Şiir Eleştirmeni İbn Reşîk el-Kayravânî’nin Perspektifinden Arap Edebiyat Teorisinde Belağat Kavramı” (Henüz Yayımlanmadı)

· “Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvî’nin Arapça Öğretim Yöntemine Dair Görüşleri, İslâmî Edebiyat, Nisan – Haziran 2001, Sayı: 33, ss. 4-8.”