Hit (1332) Y-3630

Aygün Akyol

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aygunakyol@yahoo.com
D.Yeri : Ankara D.Tarihi : 1978
Görevi : Öğretmen Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Aygün Akyol

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara–1978

İlk Öğrenim: Ankara Mohaç İlkokulu

Orta Öğrenim: Ankara İncesu Lisesi-Orta Kısım

Lise Öğrenimi: Ankara Oğuz Han End. Mes. Lisesi-Elektronik Bölümü

Lisans: Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, 2000

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi, 2003

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi, Devam Ediyor.

Çalıştığı Kurumlar: Özel Ankara M.E. V. Lisesi ve Fen Lisesi, 2002

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

ESERLERİ

Tez

· Yüksek Lisans Tezi: "Musaraatu'l-Felasife'ye Göre Şehristani'nin Felsefi Görüşleri." Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

Tercüme Makale

· Michael Robert Negus "İslami Bilim Kavramı ve Müslüman Bir Bilim Adamının Düşünce Modelleri" (“The Concept of Islamic Science and The Thought Patterns of a Muslim Scientist) Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/I, c.III, s.5, ss.173,180

· Muhammed bin Abdulkerim eş-Şehristanî "Kitabu'l-Musara'a, Bölüm I-Varlığın Kısımlarının Belirlenmesi" Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/I, II, c.IV, s.7-8, ss.181,189 Arş. Gör. Aygün Akyol, Arş. Gör. Aytekin Özel (Ortak Çeviri)

· Muhammed bin Abdulkerim eş-Şehristanî Kitabu'l-Musara'a, Bölüm II-Zorunlu Varlığın Varlığı Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/II, c.V, sy.10, ss. 173–183 Arş. Gör. Aygün Akyol, Arş. Gör. Aytekin Özel (Ortak Çeviri)

· IV. Muhammed bin Abdulkerim eş-Şehristanî "Kitabu'l-Musara'a, Bölüm III-Zorunlu Varlığın Birliği " Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/II, c.VI, sy. 12, ss. 157–170 Arş. Gör. Aygün Akyol, Arş. Gör. Aytekin Özel (Ortak Çeviri)

Seminer

· "Felsefe-Kelam Tartışmalarında Allah'ın Bilgisi Meselesi" Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi 03-Mart–2004

· "Şehrezurî'nin 'Hayal Âlemi' Kavramsallaştırması" Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2-Mayıs–2007