Hit (1579) Y-3628

Adem Korukcu

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ademkorukcu@hitit.edu.tr
D.Yeri : Almanya D.Tarihi : 1977
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Adem Korukcu

Özgeçmiş

Doğum yer ve Tarihi: Almanya 1977.

Uğurluca Köyü İlkokulu

Gediz İmam Hatip Lisesi

Lisans: Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 2001.

Doktora: Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 2007.

ESERLERİ

Tez

· Doktora Tezi: “Kavram Haritalarının Din Öğretiminde Kullanımı”

· Yüksek Lisans:“Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Din Eğitimi”

Makaleler

· Adem KORUKCU, “Peygamberimizin Eğitim Uygulamalarında Görselleştirme”, İslami İlimler Dergisi, Cilt 1, Yıl 1, Sayı 1, Bahar 2006, ss. 189–202.

Verilen Seminer ve Kurslar

· "Mahkûmların Rehabilitesinde Dini Duygu ve Düşünce”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi 2004

· “Kur’an Kurslarında Modern Yöntem ve Tekniklerin Kullanımı”, Yaz Kur’an Kursu Öğreticileri Semineri, Çorum İli Müftülüğü, 19-23 Haziran 2006.

· “Peygamberimizin Eğitim Anlayışında Görselleştirme”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ) 9 Mayıs 2007

· "Din Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 28 Kasım2007

Basılmamış Sempozyum Bildirileri

· “Nehcü’l-Belâga’da Eğitim Unsurları”, Türk Kültüründe Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Gazi Üniveritesi Çorum İlahiyat Fakültesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi, 12-13 Mart 2003, Çorum.

· “Hapistekilerin Rehabilitesinde Dini Duygu ve Düşünce”, Hapishaneler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 4-5 Aralık 2003, İstanbul.