Hit (944) Y-3617

Salahattin Polat

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : Spolat@erciyes.edu.tr
D.Yeri : Kastamonu / Tosya D.Tarihi : 1954
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Salahattin Polat

Özgeçmiş

Doğum yeri ve Yılı: Kastamonu’nun Tosya İlçesi 1954

İlk Okul: Tosya Sakarya İlk Okulu

Ortaöğretim: Kastamonu İ.Hatip Lisesi(1971) ve İstanbul Haydarpaşa Lisesi(1972) .

Lisans: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (1976) .

Doktora: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (1981).

Doktora Tezi : “Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri”

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Hadis Asistanı (1977) .

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis A.B.D Yrd. Doçentliği: 1982

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis A.B.D Doçentliği:1987

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis A.B.D Profesörlüğü: 1992.

Evli ve dört çocuk babası olup Arapça İngilizce ve Farsça bilmektedir.

ESERLERİ

Kitap

· Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri, Ankara, 1985,

· Hadis Araştırmaları, İstanbul, Birinci baskı: 1988, İkinci Baskı: 2003

· İslami Kavramlar, Ankara, 1997 (Müşterek).

· Hadis Tahric ve Tenkidi (Müşterek)

Makaleler

· Hadiste İsnad Sisteminin Menşei ve Tarihçesi Üzerindeki Münakaşalar, Diyanet Dergisi, c.20, S.2, s.22–36,1985.

· Cerh ve Tadilin Tenkidi, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.2, s.221–248.

· İnsan Hakları ile İlgili İslami Prensipler Işığında Buhari’nin Sahihindeki Bab Başlıkları ile Bazı Fıkhi Görüşlerin Mukayesesi, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.4, s.125–147,1987.

· Hadiste Metin Tenkidi (1,2,3) E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, I bölüm, S.6, 1989, s.113–130, II. bölüm, S.7, 1990, s.81–112, III. bölüm, S.8, 1992, s.79-109

· Hz. Peygamberin Antlaşmalarındaki Diplomatik Taktikler (Stratejiler) E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.5, s.105–127, 1988.

· Zayıf Hadisle Amel, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1984, s.83–109.

Bildiriler

· “Hz. Peygamber´in Sünnetini Anlama ve Sünnet´e Uyma”, Uluslararası Ebedi Risalet Sempozyumu, İstanbul 19-22 Eylül 1991. Ebedi Risalet, 1-2, İzmir-1993, II, s.49-70.

· “Hadislerin Kur´an´a Arzının Problemleri”, Milletlerarası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu, İstanbul 18-20 Kasım 1995. Ocak-1997´de İstanbul´da Ensar Neşriyat tarafından ´Sünnet´in dindeki Yeri´ adıyla yayınlanan tebliğ metinleri kitabı içerisinde, s.177-185.

· “Hz. Peygamber´in Sünneti ve Değişim”, T.D.V. Kutlu Doğum Haftası II. Uluslararası İlmi Toplantı: Değişim Sürecinde İslam, 20-22 Nisan 1996. Ankara-1997´de “Değişim Sürecinde İslam” başlığıyla yayınlandı.

· “İsnadlı Rivayet Metoduyla Yazılmış İslam Klasiklerini Okuma Sorunu” Uluslar arası Klasiği Yeniden Düşünmek Sempozyumu, İstanbul, 8-10 ekim,2004.

· Hz. Muhammed ve Tıp (Tıbbu´n-nebi), Kayseri Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri isimli kongrede tebliğ olarak sunulmuş, aynı isimle yayınlanan kongre tebliğleri arasında neşredilmiştir. Ankara-tsz. (Kangre tarihi: 11-13 mart 1982).

· İbn-i Sina´da Eğitim ve Din-Ahlak Eğitimi Anlayışı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat ve Tıp Fakültelerince müştereken düzenlenen İbn-i Sina kongresinde (11-13 Mart 1984) tebliğ olarak sunulmuştur. Tebliğ metinleri1984´te Kayseri´de basılmıştır. s.291-298.

· Gayb Meselesi ve İmam Maturidi, Gevher Nesibe Bilim Haftası İmam Maturidi Kongresi 15 Mart 1986 tebliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:3, 1989, s.261-280.

· Buhari´nin Sahih´ine Yapılan Tenkidlerin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen uluslar arası Türk İslam Bilgini İmam Buhari Kongresi 18-20 Haziran 1987. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:4, 1990, s.237-255.

· İlahiyat Fakültelerinde Hadis Dersleri-Amaç, Muhteva, Metod, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ´Yülsek Öğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu´ 21-23 Ekim 1987, Samsun-1988, s.362-370.

· “Günümüz İhtiyaç ve İmkanları Doğrultusunda Hadis Araştırmaları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ´Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu´ 27-30 Haziran 1989. Samsun-1989, s.362-370.

· “Anlam/Yorum-Metin Tenkidi İlişkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesince 14-15 Ekim 1993´te düzenlenen ´Hadisin Dünü, Bu Günü, Geleceği´ konulu sempozyum. Tebliğler O.M. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayınlandı.

· “Hz. Peygamber´in Aile İçinde Çocuklara Karşı Davranışı”, Ebedi Risalet Sempozyumu, 30 Ekim 1994, İzmir.

· Esbab-ı Nuzul Üzerine´, 1. Kur´ab Haftası Kur´an Sempozyumu, 3-5 Şubat 1995 Ankara, 1995´te Ankara´da yayınlandı.

· “Sünnet´in Anlaşılmasında Yeni Metodoloji Arayışları Üzerine”, Kur´an ve Sünnet Sempozyumu, 1-2 Kasım 1997, Ankara. Tebliğler İstanbul-1999´da yayınlandı. s.145-154.

· “Din, Vahy ve Peygamberlik Işığında Hadis ve Sünnet´in Mahiyeti”. İslam´ın Anlaşılmasında Sünnet´in Yeri Sempozyumu. 1-3 Haziran 2001-Ankara.

· ” Hadis İlminin Temel Sorunları” T.Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezince düzenlenen “Modern Dönemde Dini ilimlerin Temel Meseleleri” Sempozyumu 15-17 Nisan 2005. İstanbul

· “Sünnetin Hayata İntikalindeki Gerilim Noktaları, Açmazlar ve Problemler, 11-12 Mayıs 2007 Konya

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort