Hit (830) Y-3557

Murat Yıldız

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : murat.yildiz@deu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Felsefe ve Din Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Yıldız

Özgeçmiş

D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni 1991 yılında bitirdi.

1992 yılında D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

D.E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Yüksek Lisans eğitimini

1994 yılında, Doktora eğitimini de 1998 yılında tamamladı.

Halen DEU İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: “İnsanların Ölüm Karşısındaki Tutumları Hakkında Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enst., İzmir, 1994.

· Doktora Tezi: “Dinî Hayat ile Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. D.E.Ü. Sosyal Bil. Enst., İzmir,1998.

Makaleler

· “Ölümle İlgili Genel Tutumlar”. Akademik Araştırmalar, yıl:1, sayı:3, ss. 178-188, 1996.

· “Savaş Tecrübesi Yaşayan Boşnaklar Arasında Ölüm Kaygısı: Türk Örneklerle Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. D.E.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt: 12, ss.147-162,1999.

· “Ölüm Kaygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişki üzerine Bir Yorum”. Düşünen Siyaset, cilt:1, sayı:4, 1999.

· "Dindarlığın Tanımı ve Boyutları Üzerine Psikolojik Bir Çalışma". Tabula-Rasa, yıl: 1, sayı: 1, ss. 19-42, 2001.

· "Gläubigkeit und Todesfurcht: Mystiche Traditionen und die Anschavungen von Studierenden Heute". Journal of Religious Culture, Nr. 43a (2001), www.rz.unı-frankfurt.de/htdocs/FB/fb6a/religion/ religionskultur.html.

· "Dindarlık ve Ölüm Kaygısı: Tasavvufi Yaklaşım ve Günümüz Üniversite Öğrencileri". Journal of Religious Culture, Nr. 43a (2001), www.rz.unı-frankfurt.de/htdocs/FB/fb6a/ religion/ religionskultur.html.

· “Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması”. Türk Psikiyatri Dergisi, cilt: 9, sayı:3, ss. 198-204, 1998. (Doç.Dr. R. Yaparel ile birlikte)

· "Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Tabula-Rasa, yıl: 1, sayı: 1, ss. 43-55, 2001, (F.Karaca ile birlikte).

Çeviri Makaleler

· “İslam’da Ölüm Anlayışı”. J. Bowker, The Meanings of Death (Cambridge Univ. Press, pp.102-128, 1993). D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:9, ss. 363-390, 1995. (B. Baloğlu ile birlikte).

· “Çocuklukta Din”. W.H. Clark, The Psychology of Religion (New York: The MacMillan Com., pp.85-107, 1961). D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:10, ss. 183-205, 1998. (A. Çiftçi ile birlikte).