Hit (935) Y-3537

Ahmet Ünsal

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Mengen D.Tarihi : 1967
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Ünsal

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Mengen 1967

Lisans: 1993

Yüksek Lisans: 1997

Doktora: 2002

Medeni Durum: Evli

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· “İlâhiyat Fakülteleri I. İslâm Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslâm Hukuk Usulünün Problemleri Sempozyumu” Çorum, 14–15 Mayıs 2004.

· “İlâhiyat Fakülteleri II. İslâm Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı” Kayseri, 28-29 Mayıs 2005.

ESERLERİ

Makale

· “İmam Ebû Hanîfe Hakkında Yazılmış Eserler Bibliyografyası”, İslâmî Araştırmalar, XV, S. 1-2, ss. 334–338, Ankara 2002.

Kitap Tanıtımı

· “Din ve Özgürlük, ABD’de Dînî Özgürlüğün Anayasal Tarihçesi” Arlin-M. Adams-Charles J. Emmerich, Çev. Latif Boyacı, Ank. Ün. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XLV, ss. 321-326, Ankara 2004.

Üzerinde Çalıştığı Konular:

· “İslâm Ceza Hukukunda İnfaz Yetkisi ve Şahsî Öç” başlıklı bir makale hazırlamaktadır.

· “Hanefî-Mâlikî Ekolleri Bağlamında Sünnî Talâk Tanımı” başlıklı bir makale hazırlamaktadır.

· İbn Rüşd’ün, “ed-Darûrî fî Usûli’l-Fıkh ev el-Muhtasaru’l-Mustasfâ” adlı eserin tercüme tamamlanmış olup yayına hazırlanmaktadır.