Hit (783) Y-3531

Durmuş Arık

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ankara D.Tarihi : 1969
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Rusça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Durmuş Arık

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1969

Lisans: 1992

Yüksek Lisans: 1995

Doktora: 2002

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce, Rusça

Yurtdışı Görevler

· Rusya Federasyonu Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti 1998 (6 Ay), 1999 (15 Gün)

· Kırgızistan Cumhuriyeti 2001–2004 (3 Yıl)

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

· Türkiye Dinler Tarihi Derneği Üyeliği

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

· Dini Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· “Kızılcahamam ve Çamlıdere’de gelenek ve görenekler”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi, (Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu, 21-22 Ekim 1995), s.114-125, Ankara 1997.

· “Gerede’de halk inanışları ve ziyaret yerleri”, Geçmişten Günümüze Gerede, (Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılında geçmişten günümüze Gerede sempozyumu, 20-21 Kasım 1999), s.221-236, Gerede 2000.

· “Çuvaşlarda Din ve Din Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları II, (Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, 20-21 Kasım 1998), s.221-264, Ankara 2000.

· “Günümüzde Çuvaş Türklerinde Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi Araştırmaları III, Hıristiyanlık: Dünü, Bugünü ve Geleceği, (2000. Yılında Hıristiyanlık –Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu uluslar arası sempozyum, 09-10 Haziran 2001), s.541-556, Ankara 2002.

· “Mesto i znaçeniye mejreligioznıh dialogov na puti mira ” -Rusça- (Dinlerarası diyalogun dünya barışına katkıda yeri ve önemi) Indiya i Kırgızistan: Vzaimodeystviye sivilizatsii, materiyalı mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii, (Hindistan Büyükelçiliği ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliğiyle) s.10-13, Osh 2002.

· “İslam’da toleranttuluk cana Az. Muhammed” –Kırgızca- (İslam’da hoşgörü ve Hz. Muhammed), İslam cana Toleranttuluk, (Az. Muhammedin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 24.04-30.04.2002), s.39-48, Oş 2002.

· “Kırgız elinin uluttuk anseziminde dindin kalıptanışı cana anın maanisi”, -Kırgızca- (Kırgızların milli şuurunda dinin yeri ve önemi), Kırgız mamlekettüülügünün 2200 cıldıgına arnalgan Uluttuk an-sezim cana mamlekettülük attuu ilimiy-praktikalık konferentsiyanın materialdarının cıynagı, 02.04.2003, s.90-101, Oş 2003.

· “İslam printsipterinin koomdogu maanisi”, -Kırgızca- (İslam prensiplerinin toplumsal değeri), İslam cana uçurdagı maseleler, (Az. Muhammedin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 24.04-30.04.2003), s.39-48, Oş 2003.

· “Diniy pluralizm cana İslam”, -Kırgızca- (Dinî Pluralizm ve İslam), İndiya i Kırgızistan: Vzaimodeystvie Tsivilizatsii - İnteraction of Civilizations (Third İnternational Scientific Conference, 24.05.2003 -Hindistan Büyükelçiliği ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliğiyle), s.96-100, Osh 2003.

· “İslam adep-ahlakı cana universalduu baaluuluktar tuurasında izildöö”, –Kırgızca- (İslam Ahlakı ve evrensel değerler üzerine bir inceleme), İslam v İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya konferentsiya, (Kırgız Devletçiliğinde İslam uluslar arası sempozyumu, 11.12.2003), s.70-75, Bişkek 2003.

· “Bağımsızlık Sonrasında Kırgızistan’da Sosyo-Dinî Görünüm”, Ülkümüz, (Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının Sovyetler Sonrası Sosyo-Ekonomik Değişme ve Gelişmeleri konulu Uluslararası Sempozyumu, 23.05.2003), Yıl: 1, Sayı: 2, s.299-312, Celalabad-Kırgızistan 2004.

· “Sotsiyaldık önügüü caatında İslamdın emgektenüügö bergen maanisi”, -Kırgızca- (Sosyal gelişme açısından İslam’ın çalışmaya verdiği önem), İslam sotsialdık mobilizatsiyaloo cana adilettülük cönündö, (Az. Muhammeddin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 26-30.04.2004), s.11-16, Oş 2004.

· “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Proselitizm Faaliyetleri ve Etkileri”, Vestnik Oşskogo Gosudarstvennogo Universiteta, spetsialnıy vıpusk, mejdunarodnaya nauçnaya konferentsiya İslam v Sentralnoy Azii, (Oş Devlet Üniversitesi Dergisi, özel sayı, Orta Asya’da İslam uluslar arası sempozyumu, 20-21.05.2004), s.151-155, Oş 2004.

· “Kırgız elinin işenimderinde kurbandık çaluu cörölgösü”, -Kırgızca-(Kırgızların inanışlarında kurban uygulaması), İndiya i Kırgızistan, vzaimodeystvie sivilizatsii, materiyalı çetvertoy mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii, 22.05.2004- Hindistan Büyükelçiliği ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliğiyle), s.36-38, Oş 2004.

ESERLERİ

Yayımlanan Çalışmalar

A) Kitap

· Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları, Öztepe Matbaacılık, Ankara 2005.

· Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Andaç Yayınları, Ankara 2005.

· Buhara Yahudileri, Andaç Yayınları, Ankara 2005.

B) Makaleler

· “Çuvaşlarda İslam ve Çuvaş etniğindeki değişimde İslam’ın rolü”, Dini Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 16, s.161-181, Ankara 2003.

· “Küreselleşme sürecinde Kırgızistan’da misyoner faaliyetleri üzerine bir inceleme”, Dinî Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 17, s.327-349, Ankara 2003.

· “Orus pravoslav çirköösü cana anın Volga (İtil) ceekterinde oturuktaşkan Türk elderine karata bolgon mamilesi” –Kırgızca- (Rus Ortodoks Kilisesi ve Volga Boyundaki Türk Toplulukları İle İlişkisi), Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı: 3-4, s.27-44, Oş 2003.

· “Türk elderinin diniy işenimderinde kurbandık çaluu cörölgösü”, -Kırgızca- (Türk Dinî İnanışlarında Kurban Uygulaması), Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı 5, s.33-44, Oş 2004.

· “Türk Yahudiler: Kırım Karâîleri”, Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 21, s.27-49, Ankara 2005.

· “Kırgızlarda Kurban Fenomeni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46. Cilt, 1. sayıda yayımlanacaktır.

C) Diğerleri:

· “Çuvaşların Dini”, (Andras Rona Tas’tan Çeviri), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XXXVIII, s.453-456, Ankara 1998.

· Kitap tanıtma, Prof. Dr. Mustafa Erdem, Hz. Adem, Dini Araştırmalar, C I, Sayı 1, s.124-128, Ankara 1998.

· “Türk Dünyası Üzerine Prof. Dr. Salican Cigitov ile Bir Söyleşi”, Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 21, s.339-356, Ankara 2005. (Fazlı Polat’la birlikte),

D) Üzerinde Çalıştığı Konular:

· Türk Din Tarihi

· Gayri Müslim Türklerin Dini İnanışları