Hit (647) Y-3525

İhsan Çapcıoğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi : 1975
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00

İhsan Çapcıoğlu

Araştırma Görevlisi

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Kastamonu 1975

Lisans: 2000

Yüksek Lisans: 2003

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

Dini Araştırmalar Dergisi (2004-…)

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· Din Sosyolojisi Çalışma Grubu, Yeni Sosyolojik Arayışlar Dünya’da ve Türkiye’de Farklılaşma – Çatışma ve Bütünleşme III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000 Eskişehir.

· Din Sosyologları Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, 11-13 Haziran 2004 Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum.

· “Religious Attitudes Toward Male-Female Relationships in Northern Turkey”, Paper presented at the Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), October 22, 2004, Kansas City, Missouri, USA.

· Din Sosyologları Koordinasyon Toplantısı ve Din Sosyolojisinin Teorik/Metodolojik Sorunları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2005 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.

· Din Sosyolojisi Çalışma Grubu, Yeni Sosyolojik Arayışlar Dünya’da ve Türkiye’de Farklılaşma – Çatışma ve Bütünleşme III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000 Eskişehir.

· “Religious Attitudes Toward Male-Female Relationships in Northern Turkey”, Paper presented at the Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), October 22, 2004, Kansas City, Missouri, USA.

ESERLERİ

Kitap

· Phil Zuckerman, Din Sosyolojisine Davet, (çev. İhsan Çapcıoğlu, Halil Aydınalp), Lotus Yay. Ankara 2005.

Makaleler

· “Türkiye’de Akademisyen Din Sosyologları Bibliyografyası”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2003), C. XLIV, S. II, s. 207-257.

· “Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme”, Dini Araştırmalar (Küreselleşme ve Din Özel Sayısı), C. 6, S. 17, s. 403-422.

· “Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Din Sosyolojisi Alanında Tamamlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2004), C. XLV, S. I, s. 203-224.

· “Türkiye İlahiyat Fakültelerindeki Akademisyen Din Sosyologları Bibliyografyası”, Din, Toplum ve Kültür içerisinde, (Derleyen ve Çeviren Ali Coşkun), İz yayıncılık, İst., 2005, s. 220-294.

· “Güvenlik-Özgürlük İkileminde Teröre Yönelik Tutumlar”, (Ali Albayrak ile birlikte), Dini Araştırmalar, C. 7, S. 20.

· “Terör Tipolojileri Üzerine Bir Literatür Taraması”, Dini Araştırmalar, C. 7, S. 20.

Çeviriler:

· “Çağdaş Göçmen Dinlerdeki Değişimler ve Dünya Çapında Etkileri”, Fennang Yang-Helen Rose Ebaugh, Dini Araştırmalar Dergisi, (Eylül-Aralık 2001), C. 4, S. 11, s. 163-196.

· “Günümüz Din Sosyolojisi Üzerine Düşünceler”, Peter L. Berger, Dini Araştırmalar Dergisi, (Mayıs-Ağustos 2002), C. 5, S. 13, s. 187-199.

· “İslam’a Hakettiği Değeri Vermeliyiz” (Recai Doğan ile birlikte), Annemarie Schimmel, Tasavvuf Dergisi, (Temmuz-Aralık 2003), Yıl 4, S. 11, s. 553-561.

· “20. Yüzyılın İkinci Yarısında Din Sosyolojisi”, James A. Beckford, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2003), C. XLIV, S. I, s. 467-487.

· “Küreselleşme ve Kollektif Kimlikler”, Judit Bokser-Liwerant, İslami Araştırmalar Dergisi, (Ankara 2003), C. 16, S. 2, s. 281-293.

· “Din ve Küresel Alan”, Roland Robertson, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2003), C. XLIV, S. II, s. 257-273.

· “Küreselleşme ve Geleneksel Dinin Geleceği”, Dini Araştırmalar Küreselleşme Özel Sayısı.

· “Çokkültürcülük ve Din Eğitimi”, Ovey. N. Mohammed S. J., Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, s. 281-291.

· “Din Sosyolojisinde Son Gelişmeler ve Gündemdeki Tartışmalar”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2004), C. XLV, S. I, s. 225-262.

· “Din Sosyolojisi”, Winston Davis, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2004), C. XLV, S. II, s. 291-308.

· “Dinsel Şiddet Kaçınılmaz Mıdır?”, Dini Araştırmalar, C. 7, S. 20.

Kitap ve Bilimsel Etkinlik Değerlendirmesi

· “Aydınların Afyonu”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2003), C. XLIV, S. I, s. 505-508.

· “Cumhuriyet’in 80. Yılında Türk Ailesi Paneli”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2003), C. XLIV, S. II, s. 367-375.

· “I. Din Sosyologları Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu”, 11-13 Haziran 2004 Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, İslami Araştırmalar,

· “Alevilik Konulu İki Araştırma Üzerine”, A.Ü.İ.F. Dergisi, (Ankara 2004), C. XLV, S. II.

Üzerinde Çalıştığı Konular

· Din-Siyaset İlişkisi

· Yaşlı Dindarlığı

· Toplumsal Cinsiyet ve Din

· Din Sosyolojisi Metodolojisi