Hit (697) Y-3522

Nusret Çam

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Nizip D.Tarihi : 1950
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Nusret Çam

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Nizip 1950

Lisans: 1973

Yardımcı Doçent: 1982

Doçent: 1988

Profesör: 1994

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Yurtiçi Görevler

· Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi misafir öğretim üyesi (1996 Bahar Dönemi)

· İnönü Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı (1999–2001)

Yurtdışı Görevler

· Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanlığı (1996–98)

Kullandığı Burslar

· Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak 1986 yılında üç ay İngiltere Londra’da “Seyahatnamelerde Türk Şehirleri” konusunda araştırma yaptım.

· 1990 yılında Aga Han Vakfı’nın burslusu olarak Harvard Üniversitesi’nde aynı konuda beş ay süreyle araştırma yaptım.

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

· İLESAM (İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği)

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· Türkoloji Kongreleri, 1981–1985 yılları arasında İstanbul Edebiyat Fakültesi bünyesinde yapılan Türkoloji Kongreleri’ne her yıl düzenli bir şekilde tebliğci olarak katıldım.

· Türk Sanatları Kongresi: 1987 yılında Kahire’de ve 1991 yılında İstanbul’da yapılan milletlerarası Türk Sanatları Kongrelerine tebliğci olarak katıldım.

· 1986 yılında İzmir’de Ege Üniversitesi’nin tertiplediği İdeoloji ve Erk konulu sempozyuma katıldım.

· Samsun’da, Gaziantep’te, Kayseri’de, Isparta’da, Erzurum’da ve Çanakkale’de yapılan sempozyumlara tebliğci olarak iştirak ettim.

Yayımlanan Çalışmalar

· Adana Ulu Camii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.

· Gaziantep Şeyh Fethullah Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.

· Gaziantep Boyacı Camii, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

· Osmanlı Güneş Saatleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

· Erzurum Tabyaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.

· İslâm’da Sanat, Resim ve Mimarî, Ankara 1994.

· İslâm’da Sanat Sanatta İslâm, Ankara 1997.

· İslâm’da Sanat Sanatta İslâm, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999.

· Yunanistan’daki Türk Eserleri, TTK Yayınları, Ankara, 2000.

· Şiir Diliyle Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara, 2002.

· Gaziantep’te Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu tarafından basım kararı verilmiştir.

· Adana’daki Türk Eserleri, TTK’na yayımlanması için teslim edilmiştir.

· Kilis’teki Türk Eserleri, TTK’na yayımlanması için teslim edilmiştir.

· Hatay’daki Tarihî Eserler, TTK’na yayımlanması için teslim edilmiştir.