Hit (999) Y-352

Mehmed Sait Paşa

Künyesi : Lakabı : Çelebizade
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Ö.Yeri : Maraş Ö.Tarihi : 1761
Görevi : Elçi/Sefir,Şair Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmed Sait Paşa Çelebizade
(D. ?, istanbul - Ö. 1761, M araş).
Türkiye'de matbaacılığın kurulmasına sebep oldu.
Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin oğlu. Sadaret Mektupçu Kaleminde iken babasının Fransa Elçisi tayin edilmesi üzerine o da Kethüda sıfatı ile onunla birlikte bir yıllığına Paris'e gitti.
İstanbul'a dönüşünde Sadaret Mektupçu Dairesinde memur iken İbrahim Müteferrika ile tanıştı, onunla birlikte ilk matbaayı açmayı başardılar.
Matbaada çalışan İbrahim Müteferrika olmakla birlikte ona hükümetin yardımını Sait Mehmet Efendi sağladı.
İlk sekiz on eser basıldıktan sonra Sait Mehmet Efendi o zaman yüksek devlet işlerine aday olanlar için âdi sayılan matbaacılık ve kitapçılık işinden ve Müteferrika İbrahim’in ortaklığından ayrıldı.
Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın ilgisini çekerek Divanı Hümayun hocaları arasına girdi.
1732'de İsveç Kralı On ikinci Charles'a elçi, 1739'da Rusya ve Avusturya ile mükâlemeye memur oldu.
Daha sonra Sava nehri üzerindeki adalarda sınır tayini için görev aldı.
1741'de Rumeli payesi ile Paris Elçiliğine gönderildi.
Bir yıl sonra Fransa'dan dönüşünde Nişancı, Defter Emini, Sadaret Kethüdası oldu ve 1755 tarihinde Vezirlikle Sadrazamlığa geçti.
Beş buçuk ay sonra azledilip Istanköy'e sürüldü, hemen akabinde affedilip Mısır, Adana ve Maraş Valiliklerinde bulundu, orada öldü.
Çelebizade Mehmet Sait Efendi'nin hekimliğe merakı vardı.
ESERLERİ:

  • Fevaidül-Müfredat (tıp müfredatına ait lügat),
  • Divan (Fransızca),
  • Yekta,
  • Menasiki Kudsî.