Hit (867) Y-3517

Hasan Hüseyin Bircan

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hhbircan@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Hüseyin Bircan

Eğitim

Lisans Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Yabancı Diller: Fransızca, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Kuran’da Kötülük- Terim, Kavram ve Tasvirler-, Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 1993.

· Doktora Tezi: İslam Felsefesinde Mutluluk, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 2001

Makaleler

· “İslâm Felsefesinde Mutluluk -Ele Alınışı ve Temellendirilişi-”. Avrupa Günlüğü, sy., 4. Berlin-Wien-İstanbul 2002: 209-232.

· “Fârâbî’nin İlimler Tasnifi Bağlamında Siyaset ve Ahlâkın Neliği”. İslamiyat, C. 6, Sy., 4, Ankara 2003: 139-150. The Nature of Politics and Ethics in Farabi’s Classification of Sciences

· “İslâm Felsefesinde ‘En Yüce Gaye’ Kavramı ve Ahlâkî Değerlerin Belirlenimi”. İslâmî Araştırmalar, C. 16, Sy. 3, Ankara 2003: 139–150. The Term “The Highest Goal” and The determination of Ethical Values in İslmic Ethic

· “İslam Felsefesi ve Antik Yunan Düşüncesi –Karşılaşmanın Keyfiyeti-”. İslamiyat, C. 7, Sy., 2, Ankara 2004:139-150. The Islamic Philosophy and the Ancient Greek Thought: The Condition of Encounter

· Teleolojik ve Deontolojik Açıdan Li-Vechillâh Teriminin Kuran’ın Ahlâk Değerleriyle İlişkisi. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 2006, sy. 27 (2004/2): 65–86. (‘li Vechillah/God Consent’Concept’s Quranic Relation With Ethic Values According to Teleological and Deontological Ethics)

· İbn Hazm’ın Ahlak Görüşü, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı:32 (Şubat 2007-Nisan 2007): 97–114. Ibn Hazm’s Opinions On The Ethics

· “Türkçe İslâm Felsefeleri Okumalarına Giriş”. Bilge Adam, sy, 2, Van 2003.

Kitap

· İslam Felsefesinde Mutluluk, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001.

· İbn Hazm, Ahlak -el-Ahlak ve’siyer fi müdavati’n-nüfus- Çev., Cemaleddin Erdemci- H. Hüseyin Bircan,