Hit (1063) Y-3517

Hasan Hüseyin Bircan

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : hhbircan@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Hüseyin Bircan

Eğitim

Lisans Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Yabancı Diller: Fransızca, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Kuran’da Kötülük- Terim, Kavram ve Tasvirler-, Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 1993.

· Doktora Tezi: İslam Felsefesinde Mutluluk, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Ens. 2001

Makaleler

· “İslâm Felsefesinde Mutluluk -Ele Alınışı ve Temellendirilişi-”. Avrupa Günlüğü, sy., 4. Berlin-Wien-İstanbul 2002: 209-232.

· “Fârâbî’nin İlimler Tasnifi Bağlamında Siyaset ve Ahlâkın Neliği”. İslamiyat, C. 6, Sy., 4, Ankara 2003: 139-150. The Nature of Politics and Ethics in Farabi’s Classification of Sciences

· “İslâm Felsefesinde ‘En Yüce Gaye’ Kavramı ve Ahlâkî Değerlerin Belirlenimi”. İslâmî Araştırmalar, C. 16, Sy. 3, Ankara 2003: 139–150. The Term “The Highest Goal” and The determination of Ethical Values in İslmic Ethic

· “İslam Felsefesi ve Antik Yunan Düşüncesi –Karşılaşmanın Keyfiyeti-”. İslamiyat, C. 7, Sy., 2, Ankara 2004:139-150. The Islamic Philosophy and the Ancient Greek Thought: The Condition of Encounter

· Teleolojik ve Deontolojik Açıdan Li-Vechillâh Teriminin Kuran’ın Ahlâk Değerleriyle İlişkisi. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 2006, sy. 27 (2004/2): 65–86. (‘li Vechillah/God Consent’Concept’s Quranic Relation With Ethic Values According to Teleological and Deontological Ethics)

· İbn Hazm’ın Ahlak Görüşü, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı:32 (Şubat 2007-Nisan 2007): 97–114. Ibn Hazm’s Opinions On The Ethics

· “Türkçe İslâm Felsefeleri Okumalarına Giriş”. Bilge Adam, sy, 2, Van 2003.

Kitap

· İslam Felsefesinde Mutluluk, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001.

· İbn Hazm, Ahlak -el-Ahlak ve’siyer fi müdavati’n-nüfus- Çev., Cemaleddin Erdemci- H. Hüseyin Bircan,

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort