Hit (1943) Y-3509

Ramazan Özmen

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : rozmen@yyu.edu.tr
r_ozmen91@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Ramazan Özmen

1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1997'deYüzüncü Yıl Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2004'deAnkara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Tezler:

· Y.Lisans Tezi: Kemâleddîn İbnu'l-Hümâm'ın Hadisçiliği, Van, 1997.

· Doktora Tezi: Hanbelî Mezhebi Fıkıh Usulcülerinin Hadis/Sünnet Metodolojisi, A.Ü.S.B.E. Ankara, 2004.

Makaleleri:

Yayınlanmış Tercüme Makaleler:

· Bir Muhaddis Olarak Vâkıdî: Imtiaz Ahmedin Wâkıdî as a Traditionist (Islamic Studies (Journal) of teh Islamic Research, Islamâbâd/PAKİSTAN, c: XVIII, Autumn, 1979, no: 3, 244–253) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi. (Y.Y.Ü. İlâhiyât Fakültesi Dergisi, sayı: 3, yıl: 2000, ss., 429-440)

· Hicazın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak Muvatta: Farha J. Ziadehnin al-Muvatta as a Souırce for the Social and Economic History of the Hijaz (Islamic Studies, c: XVIII, no: 4, ss. 299–309) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, Dr. Arif Gezerle beraber, İSTEM, yıl:2, sy: 4, 2004.

Telif Makaleler:

· Hadis'in Endülüs'e Girişi (2/8–3/9. yüzyıllar): Isabel Fierronun The Introduction of Hadith in al-Andalus (Der Islam, Band 66 Heft 1, 1989, Berlin New York) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor.

· Hanbelî Fıkıh Usulü Literatürünün Tedvini: İbrahim Abdullah Âl İbrâhîmin Tedvînu Usûlil-Fıkhındel-Hanâbile (Mecelletu Câmiatil-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, sy: 20, 1998, Riyad) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor.

· III/IX. Yüzyıl Ortalarında Hanbelî Mezhebini Afrikada Yayma Çabaları: Necmeddîn el-HİNTÂTİNİN Muhâveletun li Neşril-Mezhebil-Hanbelî bi Ifrîkıyye Havaley Muntasafıl-Karnis-Sâlis/et-Tâsi (Revue de I?Institut des Belles Letters Arabes, Tunus, 1994, 57/173, ss. 91–106) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor.

· XVIII. Yüzyıl Suriyesinde Vehhâbî Olmayan Hanbelîler: John VOLLun The Non-Wahhâbî Hanbalîs of Eighteenth Century Syria (Der Islam, 49 1972, 277–291), adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor.

· Haneblî Fıkıh Usulcüleri Tedvini: İbrahim Abdullah Al İbrâhîmin Alâmul-Hanâbile fî Usûlil-Fıkh (Mecelletu Câmiatil-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, sy: 16, 1996, Riyad) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor

· İslâmın Hanbelî Yorumu, George MAKDISÎnin Hanbalite Islam (Studies on Islam, edited by: SWARTZ L. Merlin, New York, 1981, pp. 216–274) adlı makalesinin Türkçeye çevirisi, çalışma devam ediyor.

Kitap:

· İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu İlk Siyer/Meğâzî Eserleri ve Müellifleri (Jozef HOROVİTZ in The Earliest Biographies of the Prophet and their Authors adı altında İngilizceye, el-Meğâzîl-Ula ve Müellifûhâ adı altında Arapçaya çevrilen eserinin Türkçeye çevirisi, Dr. Ramazan ALTINAY ile beraber, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002).

website women affair open
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort